Ohjeita julki vakuutusyhtiöiden vakavaraisuussääntelystä

Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta, hallintoa ja valvontaa kehittävän Solvenssi II-säännöstön ohjeet on julkaistu.

​Euroopan unionin vakuutusvalvontaviranomainen EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) on julkaissut lopulliset versiot Solvenssi II-säännöstöön liittyvistä ohjeistaan.

Ohjeita annetaan neljästä eri kokonaisuudesta: hallintojärjestelmästä, johon sisältyy riskienhallinta, ennakoivasta riskiarviosta, raportoinnista ja sisäisten mallien ennakkoarvioinnista.

Ohjeet tulevat näillä näkymin voimaan heti ensi vuoden alusta lähtien. Ohjeet ovat voimassa ainoastaan siihen saakka, kunnes varsinainen Solvenssi II-sääntely astuu voimaan. EIOPAn antamat ohjeet eivät koske suoraan suomalaisia vakuutusyhtiöitä, vaan Finanssivalvontaa.

Solvenssi II-direktiivi on myöhästynyt parlamentaarisessa päätöksenteossa useaan kertaan. Näillä näkymin koko direktiivin sisältämä säännöstö saadaan virallisesti voimaan aikaisintaan vuoden 2016 alussa. EIOPAn antamat ohjeet ohittavat siis parlamentaarisen päätöksenteon.