Oikeusministeriö kartoittaa syksyn aikana luottotietojärjestelmän tarvetta

Oikeusministeriö arvioi syksyn aikana, onko positiiviselle luottotietojärjestelmälle tarvetta. Luottoalan keskeiset toimijat Finanssiala ry (FA) mukaan lukien keskustelivat aiheesta oikeusministerin johdolla. Finanssiala suhtautuu periaatteessa myönteisesti luottotietojärjestelmään, joka voisi olla yksi keino ehkäistä ylivelkaantumista.

”Voimme tämän keskustelun perusteella alustavasti arvioida oikeusministeriössä syksyn aikana, millaisiin toimiin on tarvetta ryhtyä,” summasi oikeusministeri Antti Häkkänen keskustelujen jälkeen 19. syyskuuta.

FA:n johtaja Lea Mäntyniemi luonnehtii oikeusministerin johdolla käytyä keskustelua tärkeänä. ”Laaja yhteisymmärrys on, että positiivisen luottotietojärjestelmän tarve on nyt selvitettävä. Jos järjestelmään perustamiseen päädytään, sen on oltava kustannustehokas, turvallinen ja vain rajattuun käyttötarkoitukseen tarkoitettu moderni työkalu”, Mäntyniemi toteaa.

FA on korostanut myös, että rekisterin tietosisällön on oltava kattava ja riittävän ajantasainen. Pankkien myöntämien luottojen lisäksi kaikkien pienlainayhtiöiden, pankkikonsernien ulkopuolisten rahoitusyhtiöiden sekä ulkomaisten luotontarjoajien myöntämien luottojen tulisi sisältyä järjestelmään.

Pankkilainat maksetaan Suomessa pääsääntöisesti tunnollisesti takaisin, mutta maksuhäiriömerkintöjen lisääntyminen on kasvava ongelma. Maksuhäiriömerkinnät perustuvat pitkälti kotitalouksien kulutusluottoihin ja pikavippeihin. Taustalla on usein ennakoimaton elämäntilanteen muutos tai vakava syrjäytyminen. Finanssiala haluaa olla mukana ehkäisemässä ihmisten joutumista velkakierteeseen niiltä osin kuin riskejä voidaan ennakoida.