Oikeusministeriön talousosaamishanke on askel oikeaan suuntaan

Oikeusministeriön keskiviikkona julkistama hanke kansalaisten talousosaamisen parantamiseksi ja ylivelkaantuneiden avunsaannin parantamiseksi on erinomainen. Finanssialan mukaan olisi toivottavaa, että koordinaatio talousosaamiseen liittymistä kysymyksistä paranisi niin, että yhdellä taholla olisi niistä kokonaisvastuu.

​Hankkeessa keskeisessä roolissa on talous- ja velkaneuvonnan vahvistaminen, varhaisen puuttumisen mallit velkaantumiseen sekä uusien toimintatapojen luominen muun muassa ulosoton, talous- ja velkaneuvonnan ja sosiaalitoimen kesken.

”Talous- ja velkaneuvonnan vahvistaminen tulevat todella tarpeeseen”, kiittelee Finanssiala ry:n lainsäädäntöjohtaja Lea Mäntyniemi. ”Myös sidosryhmien välisen yhteistyön lisääminen hankkeen yhteydessä on tervetullutta.”

Suomessa on monta talousosaamistyötä tekevää toimijaa, jotka tekevät hyvää työtä taloustaitojen lisäämisen eteen eri kohderyhmille. Suomesta kuitenkin puuttuu valtakunnallinen vastuutaho, jonka työhön kuuluisi seurata asian eteen tehtyjä ponnisteluja ja koordinoida tutkimusta sekä kehittää toimintatapoja.

”Oikeusministeriön vuoteen 2021 ulottuva hanke on erinomainen avaus. Toivomme, että hanke antaisi kipinän myös valtakunnallisen vastuutahon määrittämiselle koko talousosaamiskentälle myös hankkeen päättymisen jälkeiseen aikaan”, Mäntyniemi sanoo.