Oleskeluluvan saaneiden saatava henkilökortti pankkipalveluihin

Suomeen ilman pätevää henkilöllisyystodistusta tulevilla on oltava mahdollisuus saada henkilöllisyystodistus. Ilman henkilöllisyystodistusta Suomesta on mahdotonta saada pankkipalveluja. Ratkaisuksi kaavaillaan muutoksia ulkomaalaisen henkilökortin saantiin. Henkilökorttia ei kuitenkaan saa, jos oleskelulupa ei ole pysyvä tai jatkuva. Jos jatkossa myönnetään enemmän tilapäisiä oleskelulupia jotka eivät oikeuttaisi kortin saantiin, ollaan ongelman suhteen lähtöpisteessä.

​Lainsäädäntö edellyttää, että pankin on varmistettava luotettavasti asiakkaansa henkilöllisyys luotettavasta lähteestä. Oleskeluluvan saaneen, mutta vailla passia tai muuta pätevää henkilöllisyystodistusta olevan henkilön kannalta tilanne on hankala. Ilman henkilöllisyystodistusta pankkipalvelut jäävät haaveeksi ja kotoutuminen muutenkin vaikeutuu merkittävästi.

Lausuntokierroksella oleva ehdotus uudeksi henkilökorttilaiksi tarjoaisi helpotusta ilman asiallista henkilöllisyystodistusta olevien tuskaan. Lakiehdotuksen mukaan ulkomaalaisen henkilökortin voisi saada, jos saa pysyvän tai jatkuvan oleskeluluvan Suomeen. Se kelpaisi muiden henkilökorttien tapaan viranomaisissa, pankeissa ja muissakin tilanteissa, joissa henkilöllisyyden osoittaminen on tarpeen. Muutos helpottaisi olennaisesti paperittoman henkilön mahdollisuuksia pankkipalvelujen saantiin ja edesauttaisi hänen kotoutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Turvapaikanhakijoiden määrän voimakkaan kasvun vuoksi julkisuudessa on väläytelty mahdollisuutta kiristää Suomen oleskelulupakäytäntöjä. Jos tämä johtaa siihen, että pysyvien ja jatkuvien oleskelulupien sijaan oleskeluluvat myönnetään tilapäisinä, henkilökorttilain uudistus valuu tältä osin hukkaan. Tilapäinen oleskelulupa ei nimittäin oikeuttaisi henkilökortin saamiseen.

”Toivottavasti tässä ei käy niin, että kun ongelma ratkaistaan yhdestä päästä, luodaan samaan aikaan toisaalla käytäntö, joka tekee sen hyödyttömäksi. Silloin oltaisiin takaisin lähtöruudussa ja ihmeteltäisiin, miten voi olla niin, etteivät tilapäisellä oleskeluluvalla laillisesti Suomessa oleskelevat ihmiset saa pankkipalveluja”, Finanssialan Keskusliiton johtava asiantuntija Mika Linna sanoo.

Uusi henkilökorttilaki säätää myös siitä, miten henkilöllisyystodistus voitaisiin väärinkäytöstilanteissa takavarikoida käyttäjältään. Lakiesitys rajaa tämän oikeuden viranomaisille, mutta vastaavaa oikeutta kaivattaisiin myös finanssialan toimijoille.

”Finanssialalla kohdataan säännöllisesti tilanteita, joissa palveluita yritetään käyttää väärällä, väärennetyllä tai varastetulla ajokortilla, passilla tai henkilökortilla. Usein tarkoitus on avata pankkitili ja verkkopankkitunnukset identiteettivarkauden turvin ja hyödyntää sitä rikollisiin tarkoituksiin. Olisi kaikkien etu, että tällaiset dokumentit saataisiin pois kierrosta”, Mika Linna toteaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat