Oleskeluluvan saaneille lakimuutoksella helpotusta pankkiasiointiin

Oleskeluluvan saaneille ja ilman hyväksyttävää henkilöllisyystodistusta Suomessa oleville ulkomaalaisille on luvassa helpotusta pankkiasiointiin valmisteilla olevan lakimuutoksen myötä. Ilman hyväksyttävää henkilöllisyystodistusta maassa oleskelevilla on tällä hetkellä vaikeuksia saada pankkipalveluja rahanpesulainsäädännön vuoksi. Pankeilla on vahva velvoite varmistaa asiakkaansa henkilöllisyys.

Finanssiala on pyrkinyt yhdessä viranomaisten kanssa helpottamaan turvapaikan saaneiden henkilöiden päivittäisten raha-asioiden hoitamista. Suomeen ilman viranomaisen antamaa luotettavaa henkilöllisyystodistusta saapuvat ulkomaalaiset ovat kiperän pulman edessä. Jos oleskelulupa Suomeen heltiää, voi ulkomaalainen saada joko muukalaispassin tai pakolaisen matkustusasiakirjan, jolla voi matkustaa maasta toiseen. Tällöin asiakirjaan on merkitty tieto, ettei henkilöllisyyttä ole voitu varmistaa. Tällä asiakirjalla ei kuitenkaan voi asioida pankeissa. Nykyinen rahanpesusääntely vaatii pankkia varmistamaan asiakkaan henkilöllisyyden luotettavasta ja riippumattomasta lähteestä peräisin olevien asiakirjojen perusteella. Helpotusta pulmaan on pohdittu jo useampien vuosien ajan. Pohdintojen perusteella ulkomaalaisen henkilökorttia koskevia sääntöjä ollaan tarkentamassa. Lakimuutoksen jälkeen jatkuvan oleskeluluvan saanut ulkomaalainen voisi saada ulkomaalaisen henkilökortin, vaikka hänellä ei olisi aiempaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa. Ulkomaalaisen henkilökortti kelpaisi henkilöllisyyden osoittamiseen pankkien ohella myös viranomaisissa.

Uudistuksessa vierähtänee vielä vuosi

Henkilökorttilain kokonaisuudistusta ollaan parhaillaan valmistelemassa sisäministeriössä. Tämän hetken tietojen mukaan lakiesitys lähtee lausuntokierrokselle vielä tämän syksyn aikana. Aikataulullisesti se tarkoittaisi sitä, että uusi laki henkilökorteista tulisi arvion mukaan voimaan aikaisintaan ensi syksynä. Finanssiala on toivonut aikatauluun joustoa.

Lisää mutkia matkaan tuo henkilökorttien ja passien valmistusta koskeva kilpailutus. Uuden sopimuskauden passien ja henkilökorttien valmistajan kanssa olisi pitänyt alkaa ensi vuoden elokuussa, mutta kilpailutuksesta on valitettu markkinaoikeuteen. Aikataulu uhkaa venyä.

”Henkilökorttilain kokonaisuudistus vaatii isoja muutoksia tietojärjestelmiin. Muutosten valmistelu vaatii noin vuoden verran aikaa”, sisäministeriön neuvotteleva virkamies Elina Rydman kertoo. Alun perin oli kaavailtu, että lakimuutoksen vaatimia tietojärjestelmämuutoksia olisi voitu ryhtyä jo alustavasti valmistelemaan, vaikka eduskunta ei ole käsitellyt tai hyväksynyt uutta henkilökorttilakia. Toistaiseksi suomalaisviranomaiset vasta ottavat kantaa siihen, myönnetäänkö Suomeen tulleille lukuisille turvapaikkaa hakeville oleskelulupia vai ei. Kun oleskelulupia myönnetään, on oletettavaa, että joukossa on myös vailla asianmukaista henkilöllisyystodistusta maahan tulleita. Silloin heidän on päästävä asioimaan myös pankeissa. ”FK ja sen jäsenpankit haluavat löytää ratkaisun, jolla ilman asianmukaista henkilöllisyystodistusta olevien henkilöiden päivittäisten raha-asioiden hoitoa helpotettaisiin. Nykyisen sääntelyn puitteissa finanssiala ei siihen ilman toimivaltaisten viranomaisten mukaantuloa pysty”, Finanssialan Keskusliiton johtava asiantuntija Mika Linna sanoo.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat