EU

Olli Rehn ja Jyrki Katainen Finanssi-illassa: Finanssiala on keskeinen tekijä ilmastonmuutoksen torjunnassa

FINANSSI-ILTA

Onko EU tulevaisuudessa löyhä, tiivistyvä vai kahden kerroksen liitto? Aiheesta keskustelemassa Sitran yliasiamies Jyrki Katainen ja Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn.
  • Entiset komissaarit, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ja Sitran yliasiamies Jyrki Katainen keskustelivat Finanssi-illassa EU:n tulevaisuudesta.
  • Ex-komissaarien aiheina olivat muun muassa EU:n oikeusvaltiokehitys ja ilmastonmuutoksen torjunta.
  • Kumpikin puhuja oli yhtä mieltä, että finanssiala on merkittävä ilmastokriisin hillitsemisessä
  • Katainen nosti esiin myös alati kiihtyvän luontokadon, joka on seuraava iso kysymys.
  • Tallenteen keskustelusta voit katsoa jutun lopusta.

Finanssiala ry:n 8.11.2021 järjestämän Finanssi-illan teema oli EU – Rauhaa, rakkautta ja rahaa. Puhujina tilaisuudessa olivat Rehnin ja Kataisen lisäksi Jutta Urpilainen, Atte Harjanne, Sakari Puisto, Ida-Maria Skytte, Emilia Kullas, Anu Bradford, Timo Ritakallio ja Piia-Noora Kauppi.

Rehnin ja Kataisen keskustelun pääteema oli kestävä rahoitus: pystyykö raha torjumaan ilmastonmuutosta.

Rehn totesi, että paras tapa torjua ilmastokriisiä olisi nobelistien ja ekonomistien suosittelema globaali hiilivero, joka kannustaisi tuloksellisiin investointeihin ja kehitykseen.

”Tällaisesta ei kuitenkaan pystytä poliittisesti sopimaan. Seuraavaksi paras keino ovat kansainväliset sitoumukset ja sopimukset. Niiden varaan rakennetaan kansalliset ja alueelliset toimet kuten päästökauppajärjestelmä.”

Erilaisten valtiollisten sitoumusten ohella myös finanssiala on tehnyt kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia. Niihin kuuluvat muun muassa sitoumus ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävien toimien raportointiin. 

Seuraava ongelma on luontokato

Katainen korosti, että olennaisin asia ilmastonmuutoksessa on markkinatalous ja olennaisin katalyytti markkinatalouden muuttamisessa ilmastoystävälliseksi on finanssiala.

”On oleellista, millä ehdoilla tai edellytyksillä rahoitusta annetaan. Rahoitusmarkkinat ovat jo tehneet paljon ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Seuraava ilmastonkokoinen kysymys mihin tarvitaan markkinoiden apua, on luontokadon estäminen. 5 vuoden päästä se on poliittisena kysymyksenä yhtä iso kuin ilmastonmuutos nyt. Toivon että markkinat ja kuluttajat saataisiin kytkettyä luontokatokysymykseen”, Katainen sanoi.

Katainen ja Rehn ilmaisivat myös huolensa EU:n oikeusvaltiokehityksestä.

Katainen ei allekirjoita väitettä, että EU:n oikeusvaltiopohja murenee. Oikeusvaltiota ei kuitenkaan pidä ottaa itsestäänselvyytenä. Jäsenvaltioissa on ääriesimerkkien, Puolan ja Unkarin lisäksi Kataisen mukaan muitakin huolestuttavia esimerkkejä.

”Jos oikeusvaltio murenee, murenee myös Euroopan unioni.”

Urpilainen: Digitalisaatio ja vihreä siirtymä muuttavat kaikkien arkea

Ennen ex-komissaareja tilaisuudessa kuultiin nykyisen komissaarin, EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan Jutta Urpilaisen videotervehdys. Urpilainen korosti puheenvuorossaan sitä, kuinka digitalisaatio ja vihreä siirtymä muuttavat kaikkien eurooppalaisten arkea, talouden rakennetta, elinkeinoja ja koko elämäntapaa.

”EU haluaa olla edelläkävijä rakentamassa uutta kestävää kasvua. EU:n kumppanimaat painivat samojen haasteiden kanssa kuin Eurooppa, ja EU panostaa kumppanuusmaissa erityisesti inhimilliseen kehitykseen.”

Katso tallenne keskustelusta

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.

Onko EU tulevaisuudessa löyhä, tiivistyvä vai kahden kerroksen liitto? Keskustelemassa Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ja Sitran yliasiamies Jyrki Katainen.