Oma talous on syytä pitää kunnossa

Kuluttajia palveleva Vakuutus- ja
rahoitusneuvonta Fine on laatinut oppaan siitä, miten maksuhäiriömerkintä
vaikuttaa pankki- ja vakuutusasiointiin. Merkintä ei aina ole ehdoton este
vakuutusten saannille, mutta se voi olla peruste olla myöntämättä niitä.
Merkintä voi myös estää useiden pankkipalvelujen saamisen. Maksuhäiriömerkintöjä
on jo lähes 370 000 suomalaisella, joukossa myös paljon nuoria.

Lain ja hyvän vakuutustavan mukaan vakuutushakemusta ei saa hylätä pelkästään luottotietorekisterissä olevan maksuhäiriömerkinnän vuoksi. Tällaisissa tapauksissa vakuutusyhtiö voi vaatia ennakkomaksua vakuutuksen voimaantulemiseksi.
Lakimies Outi Aalto Finanssialan Keskusliitosta (FK) kertoo, että maksuhäiriömerkintä voi olla hyväksyttävä syy kieltäytyä vakuutuksen myöntämisestä silloin, jos objektiivisesti voidaan arvioida, että asiakas todennäköisesti laiminlyö vastaisuudessa vakuutusmaksun maksamisen.

Vapaaehtoisissa vakuutuksissa vakuutusyhtiöllä on lähtökohtaisesti oikeus valita ne riskit, joita se vakuuttaa. Vakuutussopimusta ei ole pakko tehdä jokaisen sitä haluavan kanssa. Hylkäävä päätös on kuitenkin lain mukaan aina perusteltava.

”Muun muassa maksuhäiriöiden lukumäärällä, suuruudella ja toistuvuudella on merkitystä, kun arvioidaan, voidaanko vakuutus myöntää. Ainoastaan vakavat ja toistuvat maksuhäiriöt estävät vakuutuksen saannin. Rajatapauksissa tilannetta puntaroidaan tapauskohtaisesti esimerkiksi asiakkaalta saatujen selvitysten pohjalta”, Aalto selventää.

Maksuhäiriö vaikeuttaa elämää

Myös pankkiasiointi voi hankaloitua maksuhäiriömerkintöjen vuoksi. Peruspankkipalveluiden saamiseen jokaisella on kuitenkin lähtökohtaisesti oikeus. Niihin kuuluvat tili ja sen käyttöön oikeuttava maksuväline, yleensä Visa Electron – tai debit-kortti. Tällöinkin edellytyksenä on, että pankki voi luotettavasti tunnistaa asiakkaansa.
Lakimies Essi Ruokanen FK:sta sanoo, että maksuhäiriömerkinnät voivat vaikuttaa muun muassa lainan, verkkopankkitunnusten ja luottokorttien saantiin.

Ruokasen mukaan lainan myöntäminen on aina pankin vapaasti päätettävissä ja merkintä voi estää saamasta asuntolainaa, opintolainaa, rahoitusta autohankintaan tai muuta luottoa. Myös luottokorttinsa voi menettää.
Ruokanen huomauttaa, että asiakkaan ja pankin suhdetta ohjaavat useat lait ja hyvä pankkitapa. Pankki on muun muassa maksunviivästystilanteessa velvollinen neuvomaan kuluttajaa, miten tämän tulee toimia oman tilanteensa hoitamiseksi.
Aalto ja Ruokanen muistuttavat erityisesti nuoria siitä, että omaa elämää ei kannata turhaan vaikeuttaa olemalla liian huoleton omien talousasioidensa kanssa. Maksuhäiriömerkintä voi vaikuttaa yllättävän moneen asiaan, kuten vaikkapa vuokra-asunnon saantiin.