Omaisen kuoleman jälkeiseen byrokratiaviidakkoon on tarjolla apua – Finanssiala on esittänyt vainajan tiedot kokoavaa sähköistä järjestelmää

Hallinnollisten asioiden lisäksi lisäksi opas neuvoo esimerkiksi, mitä hautajaisten järjestämisessä tulee huomioida. Kuva: Shutterstock
  • Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut oppaan, joka opastaa läheisen kuoleman jälkeisessä byrokratiassa.
  • Omaisten on surun keskellä asioitava lukuisten tahojen kanssa ja tehtävä isoja päätöksiä.
  • Opas neuvoo muun muassa erilaisten palveluiden lopettamisessa, perunkirjoituksessa sekä surun kohtaamisessa.
  • Finanssiala ry on esittänyt omaisten taakan keventämistä muun muassa mahdollistamalla kuolinpesille sähköinen asiointi.

Läheisen kuolema -opas ohjaa omaisia eteenpäin askel kerrallaan. Pankkitilien, vakuutusten, laskujen, postien, sopimusten ja sometilien käsittelyn lisäksi opas neuvoo konkreettisesti esimerkiksi, mitä hautajaisten järjestämisessä tulee huomioida ja millaisia kustannuksia niistä koituu.

Opas neuvoo myös surun kohtaamisessa.

”Kriisin keskellä ei kannata jäädä yksin. Surevan on mahdollista saada kriisi- ja ammattiapua sekä vertaistukea. Opas neuvoo myös, miten lasta ja nuorta voi tukea tilanteessa ja mistä hänelle saa tarvittaessa ammattiapua”, kertoo DVV:n tiedotteessa asiantuntija Sirpa Mynttinen, joka edustaa Surevan kohtaaminen -toimintaa.

Kuoleman ekosysteemi keventämään taakkaa

Myös Finanssiala ry osallistuu monialaiseen työhön, jonka tavoitteena on helpottaa omaisten taakkaa parantamalla sähköistä asiointia. DVV, Verohallinto ja Finanssiala kutsuivat koolle niin sanotun kuoleman ekosysteemin ensimmäisiä kertoja jo nelisen vuotta sitten. Sähköisen palvelun visiointiin ja suunnitteluun on osallistunut muun muassa pankkeja, vakuutusyhtiöitä, laki- ja hautaustoimistoja sekä seurakuntia.

Sähköinen järjestelmä kokoaisi tiedot yhteen palveluun, jonka kautta kuolinpesän asioiden hoitaminen olisi sujuvaa muun muassa verohallinnon, Digi- ja väestötietoviraston sekä pankkien ja vakuutusyhtiöiden kanssa.

Hallitusohjelmassa ehdotukseen suhtaudutaan myönteisesti. Hallitus linjaa selvittävänsä, miten toisen puolesta asiointia sekä kuolleen omaisen asioiden hoitamista voisi helpottaa. Finanssiala ry painottaa, että se on otettava mukaan valmisteluun toimialansa edustajana.