Oman datan keruu voi auttaa sairauksien ehkäisyssä

Kaksi kolmasosaa suomalaisista mittaa tai on kiinnostunut mittaamaan omaa terveyttään teknologian, kuten älyrannekkeen avulla. Asia selviää Abbvie-tutkimuslaitoksen selvityksestä. Niin sanotun MyDatan avulla saatetaan saada etukäteen tietoa esimerkiksi vakavasta sairaudesta.

Finanssiala pitää tärkeänä, että ihmisten myönteistä suhtautumista vastuuseen omasta terveydestä vaalitaan. Myös turvallisista ratkaisuista huolehtiminen on tärkeää. Ennaltaehkäisyä ja riskinhallintaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuutta voidaan kehittää MyDatan avulla yhteistyössä finanssialan ja eri sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa.

”Lisääntyvä terveydenhuollon data lisää mahdollisuuksia sairauksien ennaltaehkäisyyn, mutta datan päälle tarvitaan toimivia ja skaalautuvia palveluita”, toteaa LähiTapiolan terveyspalveluiden johtaja Jani Tikkanen.

MyData -selvitys julkaistiin SuomiAreenassa Kestävän terveydenhuollon aamiaisella. Kyselytutkimuksessa on selvitetty kansalaisten näkemyksiä ja kokemuksia oman terveystiedon keräämisestä ja hyödyntämisestä terveydenhuollossa.

”Vanha vakuutuspuolen mantra ’torjuttu vahinko on parempi kuin korvattu vahinko’ pätee tässäkin. Finanssiala tarjoaa laajasti parempaan taloudenhallintaan ja -hoitoon liittyviä palveluja, joilla voidaan hälventää ihmisten huolia, ja myös siten vaikuttaa myönteisesti terveyteen”, sanoo Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Päivi Luna.

Selvitys on osa Kestävä Terveydenhuolto -hanketta, jonka tavoitteena on haastaa yhteiskuntaa ja terveydenhuollon ympäristöä pohtimaan, miten suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää ja -ympäristöä uudistetaan asiakaslähtöisesti ja ennakkoluulottomasti. siinä ovat mukana AbbVie, Finanssiala ry, Hyvinvointialan liitto, Lääkäriliitto, Sitra, SOSTE, Tehy ja YTHS.

Abbvie-tutkimuslaitoksen tiedote ja selvityksen raportti.