Oman talouden hallinta kansalaistaidoksi

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva taloudenhallinnan neuvottelukunta esittää, että oman talouden hallinta nostettaisiin kaikkien suomalaisten kansalaistaidoksi. Perehdyttäminen talousasioihin tulisi aloittaa jo varhaiskasvatuksessa ja niitä pitäisi käsitellä läpi koko koulutusasteen.

​Taloudellinen osaaminen tarkoittaa kykyä hallita omaa talouttaan ottaen huomioon ympäröivä yhteiskunta. Siihen tarvitaan tietoa, taitoja sekä asennetta ja motivaatiota. Tietoa on paljon, mutta se on pirstaloitunutta. Jotta neuvottelukunnan esittämä tavoite voidaan toteuttaa, on huolehdittava myös eri kouluasteiden opettajien talousasioiden osaamisesta. Heidän tulee olla motivoineita opettamaan talousasioita. Neuvottelukunnan mielesta opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen tulee sisällyttää taloudenhallinnan opetus.

Taloudenhallinnan neuvottelukunta esittää, että hallituksen toimenpideohjelmaan sisällytettäisiin seuraavat taloudenhallintaa lisäävät toimet:

1. Ennaltaehkäisevän talousneuvonnan saatavuuden lisääminen.
2. Eri tahojen taloudenhallintaan liittyvän toiminnan koordinoinnin vahvistaminen.
3. Taloudenhallinnan opetuksen vahvistaminen ja tukeminen kaikilla koulutusasteilla sekä taloudenhallinnan oppisisältöjen lisääminen opettajankoulutukseen ja täydennyskoulutukseen.
4. Taloustaitojen sisällyttäminen varhaiskasvatukseen.