Omistajuus rakentaa hyvinvointia

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n yritysvaikuttajat haluavat kannustaa suomalaisia yritysten omistajiksi. EK on julkistanut päättäjille 18 ehdotusta, joilla sekä kotitalouksia että yrittäjiä kannustetaan omistajiksi.

EK muistuttaa, että menestyvä yritys luo työpaikkoja ja maksaa palkkoja. Samalla syntyy verotuloja. Yksi keino omistajuuden lisäämiseksi on talousosaamisen parantaminen. EK ehdottaa, että kaikille yhteistä taloustiedon ja yrittäjyyden opetusta lisättäisiin kaikilla koulutusasteilla. Taloustiedosta tulisi myös tehdä oma oppiaineensa tai osaamiskokonaisuutensa.

Myös verotuksen ennustettavuus ja kilpailukyky ovat avainasemassa, kun suomalaisia kannustetaan omistamaan. EK haluaakin luoda yli vaalikausien ulottuvan vero-ohjelman, jolla parannettaisiin verotuksen ennustettavuutta ja oikeusvarmuutta.

EK on huolissaan kyselynsä tuloksesta, jonka mukaan 75 prosenttia omistajayrittäjistä kokee, ettei asenneilmasto kannusta omistamiseen ja riskinottoon.

”Lähivuosille ennustettu talouskasvu ei riitä tasapainottamaan julkista taloutta. Kasvua saadaan vain sitä kautta, että meillä kannattaa yrittää ja omistaa yrityksiä”, summaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.