OP Ryhmä jatkaa maksuliikkeen edunvalvontaa FK:ssa

OP Ryhmä jatkaa maksuliikealueen edunvalvontayhteistyötä Finanssialan Keskusliitossa (FK), vaikka se irtaantui vuoden 2017 alussa FK:n täysjäsenyydestä.

Finanssialan Keskusliiton maksuliikealueen edunvalvontatyön tarkoituksena on turvata jäsenyhteisöjen etujen huomioon ottaminen lainsäädäntötyössä ja muissa viranomaishankkeissa sekä muutoinkin varmistaa, että jäsenyhteisöjen näkemykset ja kannanotot ovat viranomaisten ja sidosryhmien tiedossa. FK osallistuu tietoyhteiskuntahankkeisiin ja tekee edunvalvontaa jäsenyhteisöjen verkkoliiketoiminnan edistämiseksi. Keskeisenä painopisteenä on eurooppalaiseen kehitykseen vaikuttaminen erityisesti SEPA-alueen palveluiden edistämisessä sekä EU-standardeihin vaikuttamisessa.

Eurooppa-tason uudistukset vaativat yhteistyötä

FK:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari pitää hyvänä, että OP Ryhmä on jatkossakin mukana Suomessa toimivien finanssialan yritysten yhteisessä edunvalvonnan pöydässä maksuliikealueen kehittämisessä. ”Kiihtyvä digitalisaatio ja uudet eurooppalaiset standardit edellyttävät, että uudistuvalla finanssialalla tehdään yhteistä edunvalvontatyötä maksuliikealueella”, Kivisaari korostaa.

FK:n Markkinat-ryhmän johtaja Päivi Pelkosen mukaan tänä vuonna on vireillä useita isoja Eurooppa-tason uudistuksia, joilla on merkittäviä vaikutuksia finanssia-alan asiakkaiden ja yritysten toimintaan. Näitä ovat EU:n maksupalveludirektiivin voimaansaattaminen sekä mobiilimaksamisen ja reaaliaikaisen maksamisen eurooppalaisten standardien laatiminen.

”Paras tulos asiakkaiden kannalta näissä uudistuksissa saadaan, kun Suomessa toimivat finanssiyritykset, jotka ovat verkkopankkitoiminnan edelläkävijöitä, tekevät hyvää yhteistyötä”, Pelkonen korostaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat