Opas vanhusten turvalliseen kotona asumiseen

Kotona asuvat vanhukset saattavat joutua erilaisten väärinkäytösyritysten kohteeksi. Tilastojen mukaan näyttää edelleen siltä, että iäkkäillä henkilöillä on muuta väestöä pienempi riski joutua rikoksen uhriksi. Silti vanhukset voivat kokea turvattomuutta kotonaan. Avuksi on laadittu oivallinen opas, jonka neuvoilla voi lisätä turvallisuutta kotioloissa.

Tietoa ikäihmisille kotona asumisen turvaksi -oppaassa neuvotaan, miten kotona asumisen turvallisuutta voidaan lisätä, ja miten uhkaaviin tilanteisiin on hyvä varautua. Teknologiasta löytyy tänä päivänä hyviä apuvälineitä henkilökohtaisen turvallisuuden lisäämiseksi ja kodin turvaamiseen. Myös omalla toiminnalla voi ennaltaehkäistä tilanteita. Oppaan loppuun on koottuna yhteystietoja, joista voi kysyä lisää neuvoja ja apua, jos uhkaavia tilanteita kaikesta huolimatta pääsee syntymään.

”Vuoden alkupuolella valepoliisit kiusasivat ihmisiä vaatien puhelimessa muun muassa verkkopankkitunnuksia. Uhreina oli muun muassa iäkkäitä henkilöitä. Huijarit saattavat esiintyä myös muina viranomaisina tai asiantuntijoina ja huijata vanhusta. Oppaassa käydään hyvin läpi erilaisia riskitekijöitä ja annetaan toimivia neuvoja”, sanoo Finanssiala ry:n turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen.

Oppaan ovat laatineet Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry ja Vanhustyön keskusliitto Kotiturva-hankkeen yhteistyönä.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat