OpeTETissä opettajat saivat päivityksen finanssialan ajankohtaisiin teemoihin – kestävää rahoitusta, talousrikollisuutta ja työllistymismahdollisuuksia

Kuva: Shutterstock
  • Kolmen aamupäivän ajan finanssialan yritykset tarjosivat ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajille mahdollisuuden tutustua alan työelämään ja päivittää tietojaan alalla tehtävästä työstä.
  • Finanssialan opeTET järjestettiin nyt viidettä kertaa, ja mukana oli tänäkin vuonna useita opettajia eri FinanssiAkatemian oppilaitoksista.

FinanssiAkatemia on yhteistyöverkosto, joka yhdistää alan työnantajat ja oppilaitokset. FinanssiAkatemiassa jaetaan tietoa ja osaamista verkoston sisällä. Tavoitteena on lisätä työelämän ja oppilaitosten välistä yhteistyötä siten, että työelämän tarpeet huomioidaan oppilaitosten opetuksessa. Tavoitteena on myös kehittää työnantajakuvaa.

Jo viidettä kertaa järjestetty finanssialan opeTET tavoitti jälleen laajan joukon opettajia FinanssiAkatemian oppilaitoksista. 13.–15.5. pidetyssä opeTETissä opettajille tarjottiin ajankohtaiskatsaus alan keskeisiin teemoihin. Tapahtuman sisällöstä vastasivat Finanssiala ry:n lisäksi Danske Bank, LähiTapiola, Nordea, POP Pankki ja Varma.

”Meillä oli ilo olla mukana opeTETissä nyt ensimmäistä kertaa! On tärkeää, että voimme tavoittaa opettajia mahdollisimman laajasti ja kertoa heille alan ajankohtaisista teemoista. Toivon, että opettajat saivat päivästä eväitä, joita hyödyntää opetuksessa”, sanoo POP Pankin viestintäpäällikkö Maija Hyötyläinen.

OpeTETin teemat päivittyvät vuosittain sen mukaan, mitkä teemat ovat alalle juuri sillä hetkellä ajankohtaisia. Vuoden 2024 opeTETissä opettajat saivat lisätietoa teemoista; vastuullinen sijoittaminen ja kestävä rahoitus, talousrikollisuus ja huijaukset sekä työllistymismahdollisuudet ja urapolut.

”Mieleeni jäivät erityisesti talousrikollisuus ja huijaukset, ja kuinka teknologian nopea kehitys lisää entisestään kissa-hiirileikkiä rikollisen toiminnan ehkäisyssä”, sanoo Business College Helsingissä liiketoiminnan opettajana työskentelevä Sanna Joensuu.

Ilmoittautuessaan mukaan opeTETiin, opettajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kertoa, mistä näkökulmista he haluaisivat teemoja lähestyttävän. Tavoitteena on tuottaa sellaista materiaalia, jota opettajat voivat hyödyntää opetuksessa.  

”Minulla on paljon opiskelijoita toisella asteella, jotka ovat suuntautumassa finanssialalle, joten halusin saada viimeisintä tietoa heitä varten. Koin kaiken materiaalin erittäin hyödylliseksi ja tulen käyttämään niitä opetuksessani syksyllä”, jatkaa Joensuu.

OpeTET järjestetään seuraava kerran ensi keväänä ja silloin syvennytään jälleen finanssialan ajankohtaisiin teemoihin. Opettajat, tervetuloa mukaan!

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan