Opintotuki: Jos lainapaino lisääntyy, lainan oltava yksinkertainen

Mikäli opintotukea uudistetaan tuoreimman selvityksen ehdotuksen mukaisesti lainapainotteiseen suuntaan, on lainajärjestelmän oltava yksinkertainen opiskelijalle ja pankeille.

​”Mikäli opintotukea päätetään viedä lainapainotteisempaan suuntaan, ovat pankit valmiita yhteistyöhön. Olemassa olevan mallin säilyttäminen, jossa nimenomaan pankit myöntävät opintolainaa, on varmasti kustannustehokas”, Finanssialan Keskusliiton tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen toteaa.

Jos lainan takaisinmaksuaikataulua ja -määriä sidotaan valmistumisen jälkeiseen tulotasoon, olisi järjestelyn oltava selkeä kaikille osapuolille. Liikkuvien osien määrän olisi oltava pieni, jotta järjestelystä ei tule tarpeettoman monimutkainen. Viranomaisen pitäisi myös kantaa vastuu tulojen seurannasta ja raportoinnista.

Selvityksessä pohdittiin opintolainan korkoriskejä. Nykyisin riskin lainan koron nousemisesta kantaa opiskelija lainan ehtojen mukaisesti. Selvityksessä todettiin, että opiskelijaa voisi tukea valtion korkotuella hieman samalla tavoin, kuin asuntosäästäjien ASP-lainoissa. Niissä valtio maksaa osan lainan koroista, jos korot ylittävät tietyn rajan. Vastaavanlainen järjestely opintolainoihin voisi olla toimiva.

Opintotuen uudistaminen opintoraha- tai lainapainotteiseen suuntaan on poliittinen päätös, jonka päättäjät tekevät. ”Finanssialalla ei ole kantaa siihen, millä tavoin opiskelijoiden toimeentulo pitäisi järjestää. Mikäli opintojen rahoitusta viedään selvityksessä olleen esityksen mukaisesti lainavetoisemmaksi, hoitavat pankit oman osuutensa järjestelyistä”, Kallonen sanoo.