Opiskelijat laittoivat finanssialan oppimateriaalit remonttiin

Digitalisaatio ja palveluiden ennätyksellisen nopea kehitys muokkaavat uusiksi myös finanssialan koulutuksen. Joukko Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoita on selvittänyt, miten finanssialan oppimateriaaleja pitäisi kehittää. Projektijohtamisen opiskelijoiden Tuukka Hiltusen, Lauri Mäkisen, Aleksi Niemen ja Tuomas Pursiaisen työ "Finanssialan perusteet – oppimateriaalin web-mallinnus" julkistetaan Finanssiakatemian gaalassa syyskuussa.

Opiskelijat selvittivät finanssialan oppimateriaalien kehittämistarpeita yleisesti, toteuttivat finanssialan perusteiden käyttäjätestauksen ja mallinsivat perusteet uudistamista varten. ”Toivomme valmistumisen jälkeen työllistyvämme finanssialalle. Projektin ansiosta olemme päässeet mukaan alan keskeisten toimijoiden verkostoihin ja oppineet paljon alasta”, opiskelijat iloitsevat.

Opiskelijat ovat tyytyväisiä myös mahdollisuudesta jatkaa kehittämistä syksyllä opinnäytetöinä.

Finanssiakatemian tavoitteena on yhdistää finanssialan työnantajat ja alalle kouluttavat oppilaitokset ammatillisista oppilaitoksista yliopistoihin. Tarkoituksena on kehittää finanssialan koulutuksesta elinikäistä oppimista, joka huomioi tulevaisuuden muuttuvat osaamistarpeet, kuten moniosaajuuden ja digitaidot.

”Digitalisaatio, asiakaskäyttäytymisen muutos sekä palveluiden ja tuotteiden nopea kehitys muokkaavat alaa vauhdilla. Alalle tulevan ja nykyisen henkilöstön osaamisesta tulee huolehtia, jotta alan kilpailukyky varmistetaan myös tulevaisuudessa”, korostaa projektin tilaaja, tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen Finanssiala ry:stä.

Finanssialan perusteet -verkkokurssia käytetään henkilöstön perehdytyksessä pankeissa ja vakuutusyhtiöissä sekä oppimateriaalina finanssialan ammattitutkinnossa. Se valikoitui kevään projektin kehittämiskohteeksi työelämän tarpeiden perusteella. Käyttäjätestauksissa ilmeni, että materiaali oli osittain vanhentunutta ja kaipasi uutta raikasta ja houkuttelevaa ilmettä. Web-mallinnuksessa keskityttiin visuaalisuuden ja houkuttelevuuden lisäksi materiaalin rakenteeseen ja helppokäyttöisyyteen.

”Rohkaistuin hakemaan kesätöihin Säästöpankkiin. Projektin aikana olin jo päässyt tutustumaan alalla käytettävään perehdytysmateriaaliin, mikä vähensi alun jännitystä”, projektipäällikkö Tuukka Hiltunen pohtii.

Nykytilan selvittämiseksi ja mallinnuksen pohjaksi opiskelijatiimi teki käyttäjätestauksia, joista saatua tietoa hyödynnettiin mallinnuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Mallinnuksen aikana opiskelijatiimi kehitti useita prototyyppejä, joista viimeisimmän he rakensivat sähköiselle alustalle.

Käyttäjätestauksen lisäksi opiskelijat saivat kommentteja työstään myös finanssialalla toimivilta asiantuntijoilta. Opiskelijat raportoivat projektin etenemisestä ja tuloksista Finanssiakatemian kokouksissa ja työryhmissä, mikä toi heille hyvää esiintymiskokemusta. Koko kevään ajan opiskelijoiden työskentelyä helpotti ja tuki tiivis vuorovaikutus asiakkaan kanssa. Finanssiakatemian Finanssialan koulutus- ja oppimateriaalit -työryhmä antoi säännöllistä palautetta opiskelijoille. Ryhmää veti FINVA Finanssikoulutus Oy:n koulutus- ja kustannuspäällikkö Salla Närhinen. Opiskelijat pitivät myös projektista blogia.

”Asiakas oli sitoutunut sekä luotti meihin ja arvosti tekemäämme kehitystyötä. Vapaat kädet motivoivat ideoimaan, ja yhdessä tekemällä saavutimme hyvät tulokset”, Tuukka Hiltunen kertoo.

”Oli ilo huomata, että opiskelijat tarttuivat toimeksiantoon rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Kiinnostus alaan ja haastava toimeksianto motivoivat opiskelijoita menemään oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja oppimaan koko ajan uutta sekä ajattelemaan luovasti laatikon ulkopuolelta”, iloitsevat projektin ohjaajat Annemari Kuhmonen ja Sini Seppä-Kortelainen.

Asiakkaan pyynnöstä opiskelijatiimi osallistui myös Euroopan komission järjestämään kansainväliseen kuvakilpailuun

”Halusimme löytää luovia ja innovatiivisia oppimateriaaliratkaisuja. Opiskelijaprojektina syntynyt Finanssialan perusteiden mallinnus vastasi odotuksiamme ja antoi hyvän suunnan sekä tämän materiaalin että muiden alan oppimateriaalien uudistustyölle”, tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen toteaa.

Kirjoittajat: Annemari Kuhmonen & Sini Seppä-Kortelainen