Orpo esitti tukensa kansankapitalismille

Kotimainen pienomistajuus, kansankapitalismi, on tullut yleiseksi ja kannatetuksi sijoittamisen muodoksi, joka muuttaa suomalaista yhteiskuntaa, sanoo valtiovarainministeri Petteri Orpo. Orpo puhui Sijoitus-Invest-messuilla Helsingissä.

Orpo korosti puheessaan, että kotimaisen omistajuuden tukeminen on keskeinen osa hallituksen talouspolitiikan linjaa. Ministerin mukaan verotuksen on oltava ennustettavaa ja kannustavaa sekä tukea työntekoa, yrittämistä ja sijoittamista.

”Yhä useampi suomalainen on samaan aikaan palkansaaja tai yrittäjä sekä omistaja omien sijoitustensa kautta. Heistä monista tulee pitkäaikaisia sijoittajia, jotka haluavat tukea yhtiön kehitystä ja tulevaisuutta. Se on hieno asia.”

Orpon mukaan myös MiFID II -direktiiviin perustuvan sijoituspalvelulain yksi tarkoituksista on sijoittajansuojan parantaminen.

”Lain tavoitteena on ehkäistä väärinkäytöksiä sijoituspalveluiden tarjonnassa.”

Neutraalia verotusta

Orpo mainitsi puheessaan myös valtiovarainministeriön asettaman työryhmän, joka pohtii sijoitusmuotojen verokohtelua. Orpon mukaan työryhmä selvittelee erityisesti sijoitusrahastoja ja niihin tehtyjä sijoituksia, säästö- ja sijoitusvakuutuksia sekä kapitalisaatiosopimuksia. Työryhmä selvittää myös niin sanotun sijoitussäästötilin tarvetta.

”Odotan, että työryhmä tuottaa analyysin eri sijoitusmuotojen verokohtelun toimivuudesta, ajantasaisuudesta ja kannustavuudesta sekä eri sijoitusmuotojen verokohtelun neutraalisuudesta.”

Tuloksia on odotettavissa, kun työryhmän toimikausi päättyy maaliskuun lopussa.

Kuva: Valtioneuvoston kanslia / Sakari Piippo