ORSA-arvion opettelu etenee pienin askelin

Yrityksen riski- ja vakavaraisuusarvion toteuttamista tulee kehittää entisestään, ja vakuutusyhtiöiden hallitusten tulee ottaa prosessissa suurempi rooli. Näin arvioi Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen niin sanotun ORSA-prosessin kehittämiskohteita.

Pääsääntöisesti yhtiöt ovat edistyneet hyvin ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) käyttöönotossa, viranomainen linjaa. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen on julkaissut valvontaraporttinsa, kuinka ORSA-prosessin implementointi on onnistunut.

ORSA-prosessissa yhtiö arvioi itse omia riskejään ja vakavaraisuuttaan. Sen tarkoitus on paljastaa esimerkiksi riskikeskittymistä aiheutuvia ongelmia. Riskiarvio on työväline, jonka avulla hallitus saa valmiuksia johtaa yhtiötä, ja sen taustalla on ajatus, että yhtiö on itse parhaiten selvillä omista riskeistään ja siksi niiden paras analysoija.

”On mainiota, että valvojilta tulee palautetta niiltä osin, missä on vielä parannettavaa. ORSA-arvion tekeminen on edelleen pitkälti opettelemista sekä yhtiöille että valvojille”, sanoo FA:n johtava asiantuntija Inna Aaltonen.

Riski- ja vakavaraisuusarvio koskee henki- ja vahinkovakuutusyhtiöitä. Lisäksi suomalaisen lainsäädännön piirteiden takia se koskee Suomessa myös muun muassa eläkeyhtiöitä, -säätiöitä ja -kassoja.