Osakemarkkinoiden alakulo söi rahastopääomaa

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma laski tammikuussa 97,3 miljardista eurosta 94,4 miljardiin euroon. Rahastopääoman laskusta 2,7 miljardia euroa perustui epäsuotuisaan markkinakehitykseen ja 97,5 miljoonaa euroa lunastuksiin.

Yhteenlasketun pääoman laskusta huolimatta osakerahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa nettomääräisesti 188 miljoonaa euroa. Lisäksi vaihtoehtoiset rahastot keräsivät 26 miljoonaa euroa. Sen sijaan pitkän koron rahastoista lunastettiin 281 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoista 27 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoista 3 miljoonaa euroa.

milj. EUR Nettomerkinnät, tammikuu 2016 Pääoma 31.1.2016
Osakerahastot 188 33 892
Yhdistelmärahastot -3 17 822
Pitkän koron rahastot -281 27 942
Lyhyen koron rahastot -27 12 700
Vaihtoehtoiset rahastot 26 2 093
Yhteensä -98 94 449

Tammikuu oli sijoittajan kannalta alakuloinen. Kiinassa vuosi alkoi osakemarkkinoiden romahduksella, jonka vaikutus levisi maailman pörsseihin. Markkinoiden alamäkeä lisäsi öljyn hinnan raju lasku. Kuun loppupuolella markkinoilla oli kuitenkin nähtävissä pientä toipumista.

Eri keskuspankit ovatkin jatkaneet turvaverkkojen pingottamista. Euroopan keskuspankki EKP vihjaili lisäelvytyksestä. Japanin keskuspankki puolestaan laski talletuskoron negatiiviseksi ja USA:n keskuspankin odotetaan jatkavan koronnostoja asteittain.

EKP:n neuvosto päätti tammikuussa jättää ohjauskorot ennalleen. Niiden odotetaankin pysyvän nykyisellä tasolla, tai jopa laskevan, vielä pitkään euroalueen heikon talouskasvun vuoksi. EKP:n pääjohtaja Mario Draghi on todennut EKP:n jatkavan rahapoliittisia toimia, joilla tuetaan reaalitalouden, luotonannon ja rahoitusolojen myönteistä kehitystä. Puheet lisäelvytyksestä ovat rauhoittaneet markkinoita ja tunnelma on nyt hieman positiivisempi.

”Vaikka vuosi alkoi rahastosäästäjän kannalta epävarmana, on hyvä pitää pää kylmänä. Euroopan talous on elpymisen tiellä mutta maailmantalouden riskit luovat epävarmuutta. Näyttää siltä, että kurssien heiluntaa on siedettävä vielä pitkään,” arvioi Finanssialan Keskusliiton analyytikko Valtteri Vuorio.

Osakerahastoissa eniten uutta pääomaa sijoitettiin tammikuussa globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 123 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti markkinatilanne tosin laski osakerahastojen pääomaa 2,2 miljardia euroa. Kehittyviin markkinoihin sijoittavista rahastoista ja toimialarahastoista puolestaan lunastettiin yhteensä 29 miljoonaa euroa kummastakin.

Parhaaseen vuosituottoon ylsi Japaniin sijoittava osakerahastoluokka 6,1 prosentin tuotolla. Se pärjäsi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,28). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Osakerahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, tammikuu 2016 Pääoma 31.1.2016 12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi 7 4 781 3,2 %
Pohjoismaat -11 3 253 2,8 %
Eurooppa 70 6 234 -3,0 %
Pohjois-Amerikka 56 4 988 -0,4 %
Japani -0 950 6,1 %
Tyynenmeren alue 0 233 -6,1 %
Kehittyvät markkinat -29 4 361 -15,1 %
Maailma 123 7 871 -3,7 %
Toimialarahastot -29 1 220 -2,2 %
Yhteensä 188 33 892

Pitkän koron rahastoissa eniten uutta pääomaa kertyi maailmanlaajuisiin luokiteltuihin yrityslainoihin, yhteensä 51 miljoonaa euroa. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista parhaiten menestyi euroalueen valtionlainoihin sijoittava rahastoluokka 0,5 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (12 kk Sharpe 1,16).

Pitkän koron rahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, tammikuu 2016 Pääoma 31.1.2016 12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR -154 6 376 0,5 %
Luokitellut yrityslainat EUR -127 9 986 -1,0 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR -46 2 860 -0,2 %
Valtioriski maailma -4 176 -3,9 %
Luokitellut yrityslainat maailma 51 4 408 -1,5 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma -15 2 249 -3,6 %
Kehittyvät markkinat 14 1 888 -6,6 %
Yhteensä -281 27 942


Rahastoraportti, tammikuu 2016

Markkinakatsaus, tammikuu 2016

Noin miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia. Suomalaisten kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo oli joulukuun 2015 lopussa sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien noin 40 miljardia euroa, eli noin 41 prosenttia koko rahastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 34 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli joulukuun lopussa yhteensä 461 kpl.