Osakerahastoihin lähes miljardi euroa uutta pääomaa syyskuussa

Syyskuu toi Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin runsaasti uusia sijoituksia. Selvästi eniten rahaa virtasi osakerahastoihin, joiden nettomerkinnät olivat 957 miljoonaa euroa. Nettomerkintöjen ohella osakerahastojen arvo kasvoi yli miljardilla eurolla. Yhteensä osakerahastojen pääoma kasvoi syyskuun aikana yli kahdella miljardilla eurolla.

Sijoitusrahastoihin sijoitettiin syyskuussa uutta pääomaa yhteensä 725 miljoonaa euroa. Lisäksi rahastopääoman arvo kasvoi suotuisan markkinakehityksen ansiosta noin 1,5 miljardilla eurolla. Sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi kuun lopussa kaikkien aikojen ennätykseen, 72,7 miljardiin euroon.
milj. EUR nettomerkinnät, syyskuu 2013 nettomerkinnät tammi-syyskuu 2013 Pääoma 30.9.2013
Osakerahastot 957 2 767 27 246
Yhdistelmärahastot 176 -467 9 899
Pitkän koron rahastot -154 97 21 995
Lyhyen koron rahastot -282 1 435 12 071
Vaihtoehtoiset rahastot 28 161 1 535
Yhteensä 725 3 993 72 746
Yhdysvaltojen keskuspankin 18.9.2013 antama ilmoitus rahapolitiikan elvytyksen jatkumisesta käänsi osakemarkkinat nousuun ja valtioiden pitkien lainojen korot laskuun. Tämä näkyi sekä osakerahastojen että pitkän koron rahastojen positiivisena arvonkehityksenä. Myös vaihtotaseeltaan alijäämäisten kehittyvien talouksien tilanne helpottui. Kehittyvät taloudet ovat kesän aikana reagoineet voimakkaasti kansainvälisten pääomavirtojen heilahteluihin. ”Keskuspankin päätös jatkaa elvyttävää rahapolitiikka entiseen malliin oli markkinoille yllätys, sillä elvytyksen asteittaista supistamista oli jo ehditty odottaa. Uutinen näkyi markkinoilla positiivisina reaktioina niin osakkeissa kuin koroissakin. Tunnelma jäi silti hieman hermostuneeksi” summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.
Osakerahastot nettomerkinnät, syyskuu 2013 nettomerkinnät tammi-syyskuu 2013 Pääoma 30.9.2013 12 kk:n tuotto (ka.)
milj. EUR
Suomi 7 -215 4 455 27,20 %
Pohjoismaat 46 479 3 259 20,20 %
Eurooppa 154 541 4 965 17,00 %
Pohjois-Amerikka -102 823 2 562 14,50 %
Japani 1 341 486 25,00 %
Tyynenmeren alue 7 11 265 8,90 %
Kehittyvät markkinat 339 -154 5 629 -2,00 %
Maailma 800 1 182 4 748 15,50 %
Toimialarahastot -295 -241 877 11,90 %
Yhteensä 957 2 767 27 246 14,50 %
Vuoden jaksolla mitattuna tuottavin osakerahastoluokka oli jälleen suomalaisiin osakkeisiin sijoittavien rahastojen luokka, jonka vuosituotto oli keskimäärin 27,2 prosenttia. Rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,9). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Pitkän koron rahastoista lunastettiin syyskuussa pääomia 154 miljoonaa euroa. Positiivisen markkinakehityksen ansiosta pitkän koron rahastojen pääomat kuitenkin kasvoivat 229 miljoonalla eurolla.

Pitkän koron rahastot

milj. EUR

nettomerkinnät syyskuu 2013 nettomerkinnät tammi-syyskuu 2013 Pääoma 30.9.2013 12 kk:n tuotto % (ka.)
Valtioriski EUR -195 916 5 063 2,30 %
Luokitellut yrityslainat EUR -96 -109 7 767 4,10 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR 62 179 2 015 10,10 %
Valtioriski maailma -1 -74 278 -8,10 %
Luokitellut yrityslainat maailma -73 -493 3 598 1,00 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma -48 17 1 357 4,40 %
Kehittyvät markkinat 198 -338 1 916 -5,10 %
Yhteensä -154 97 21 995 2,80 %
Pitkän koron rahastoissa paras vuosituotto oli euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavalla rahastoluokalla (10,1 %). Rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 3,7).

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat