Osakerahastoihin uusia sijoituksia 240 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin syyskuussa nettomääräisesti 117 miljoonaa euroa. Rahastopääomien yhteenlaskettu arvo laski 94,2 miljardista eurosta 92,6 miljardiin euroon. Lasku perustuu kehnoon markkinakehitykseen.    

Osakerahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa 240 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastot keräsivät 53 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoiset rahastot 56 miljoonaa euroa. Sen sijaan lyhyen koron rahastoista lunastettiin 184 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoista 48 miljoonaa euroa.

milj. EUR Nettomerkinnät syyskuu 2015 Nettomerkinnät, tammi-syyskuu 2015 Pääoma 30.9.2015
Osakerahastot 240 703 32 580
Yhdistelmärahastot 53 4 677 17 163
Pitkän koron rahastot -48 1 569 27 686
Lyhyen koron rahastot -184 969 13 411
Vaihtoehtoiset rahastot 56 123 1 780
Yhteensä 117 8 042 92 620

Viimeaikainen markkinoiden heilunta ja laskeneet osakekurssit ovat luoneet markkinoille epävarmuutta. Sijoittajien huolena on ollut myös kehittyvien markkinoiden talouskasvun näkymät. Lisäksi euroalueen pitkien valtionlainojen korot lähtivät nousuun huhtikuussa äkillisesti, mikä on pienentänyt pitkän koron rahastojen vuotuisia tuottoja. Kehitys on heijastunut sijoituskäyttäytymiseen niin, että pitkän koron rahastoista on valunut sijoituksia pois viime kuukausina. Lisäksi yhdistelmärahastojen nettomerkinnät ovat pienentyneet.

Suomessa kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt mutta se on edelleen vahvempi kuin vuosi sitten. Lisäksi yritysten suhdannetilanteessa on tapahtunut pientä parannusta. Euroalueella talous on ollut vastatuulessa ja osakemarkkinoiden arvostustaso on suhteellisen alhaalla. Sen sijaan heikentynyt euro, yleisesti matala korkotaso, kasvava luotonotto ja analyytikoiden positiiviset tulosennusteet ovat vaikuttaneet maltillisesti ennakointiin markkinoiden pohjan lähestymisestä.

”Talouden epävakaat näkymät ja pörssikurssien lasku heijastuivat negatiivisesti osakerahastojen arvonmuutoksiin. Tästä huolimatta osakerahastojen nettomerkinnät olivat positiivisia, mikä kertonee sijoittajien luottamuksesta tulevaan”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Valtteri Vuorio.

Osakerahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät syyskuussa globaalisti sijoittavat rahastot, yhteensä 201 miljoonaa euroa. Huonoiten pärjäsivät kehittyvien markkinoiden rahastot, jotka menettivät yhteensä 54 miljoonaa euroa. Osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma laski syyskuussa yli 858 miljoonaa euroa, mikä johtuu arvonmuutoksesta. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät seitsemättä kuukautta peräkkäin Japaniin sijoittavat osakerahastot 11,9 prosentin tuotolla. Sharpen mittarilla parhaiten pärjäsivät Pohjoismaihin (Sharpe 12 kk 0,56) ja Japaniin (Sharpe 12 kk 0,56) sijoittavat osakerahastot. Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Osakerahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, elokuu 2015 Nettomerkinnät, tammi-elokuu 2015 Pääoma 31.8.2015 12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi 11 -8 4 447 7,5 %
Pohjoismaat -40 -149 3 097 10,1 %
Eurooppa 28 277 5 849 5,6 %
Pohjois-Amerikka 76 -179 4 833 9,8 %
Japani -9 72 801 11,9 %
Tyynenmeren alue 6 5 222 1,8 %
Kehittyvät markkinat -54 -540 4 483 -13,0 %
Maailma 201 1 145 7 638 4,0 %
Toimialarahastot 22 79 1 211 7,5 %
Yhteensä 240 703 32 580

Pitkän koron rahastoista lunastettiin syyskuussa noin 48 miljoonaa euroa, josta euroalueen luokitelluista yrityslainoista lunastettiin 107 miljoonaa euroa ja euroalueen valtioiden lainoista 63 miljoonaa euroa. Uusia sijoituksia tehtiin erityisesti eurooppalaisiin korkeariskisiin yrityslainoihin ja globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista menestyi parhaiten euroalueen valtionlainoihin sijoittava rahastoluokka 2,4 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (12 kk Sharpe 0,57).

Pitkän koron rahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, elokuu 2015 Nettomerkinnät, tammi-elokuu 2015 Pääoma 31.8.2015 12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR -63 537 6 310 2,4 %
Luokitellut yrityslainat EUR -107 -345 10 096 -0,2 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR 76 111 2 669 0,7 %
Valtioriski maailma 2 -20 191 -1,6 %
Luokitellut yrityslainat maailma 49 943 4 333 -0,6 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma -3 598 2 177 -1,5 %
Kehittyvät markkinat -3 -255 1 911 -4,2 %
Yhteensä -48 1 569 27 686

Rahastoraportti, syyskuu 2015
Markkinakatsaus, syyskuu 2015

Noin miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia. Suomalaisten kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo oli kesäkuun 2015 lopussa sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien 37,6 miljardia euroa, eli noin 38 prosenttia koko ra¬hastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 30 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli syyskuun lopussa yhteensä 451 kpl.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat