Osakesäästötili ja uudenlaiset eläkkeet tuovat uusia säästämismahdollisuuksia

Hallitus on alkanut toteuttaa sijoitustuotteiden verotusta käsitelleen työryhmän linjauksia nopealla aikataululla. Sijoitustuotteiden verotusta yhdenmukaistetaan ja samalla mahdollistetaan esimerkiksi uudenlaiset osakesäästötilit ja eläkesäästämisen tavat. Lait tulisivat voimaan vuoden 2020 alusta.

Ehdotuksella mahdollistetaan uudenlaisia määräaikaisia ja elinikäisiä eläkejärjestelyjä, joissa itse sijoitettua pääomaa ei veroteta. ”Vapaaehtoista eläkesäästämistä on elvytettävä. Tämän takia on tärkeää, että eläkejärjestelyjä joustavoitetaan esimerkiksi poistamalla rankaiseva verokohtelu niin sanotusta kertamaksuisesta eläkevakuutuksesta”, toteaa Finanssiala ry:n (FA) verolakimies Lauri Luukkonen.

”Uudenlainen osakesäästötili tuo välillisen säästämisen veroedut myös osakesäästäjille”, Luukkonen toteaa.

Ehdotus myös muuttaa säästöhenkivakuutusten, kapitalisaatiosopimusten ja ei-verotuettujen vapaaehtoisten määräaikaisten eläkevakuutusten verotusta vastaamaan osakesäästötilin verotusta.

Verolainsäädännön pitkäjänteisyydellä on suuri merkitys säästämiseen ja sijoittamiseen kannustamisessa. Säästäminen, ja etenkin eläkesäästäminen, on vuosikymmeniä kestävää toimintaa. Tämän edellytyksenä on, että verotus on ennakoitavaa ja kannustavaa.

Luukkonen toteaa , että verotuksellisten esteiden poistaminen elinikäisten eläkevakuutusten osalta ei vielä itsessään välttämättä tarkoita, että uusille tuotteille syntyisi markkinoita. Vapaaehtoisten eläkemarkkinoiden jatkokehittäminen tarjoaakin keskeisen elementin kasvaviin vanhuuden kustannuksiin varautumisessa.

Sijoitustuotteiden verotusta pohtinut valtiovarainministeriön työryhmä julkisti yksimieliset linjauksensa aiemmin keväällä. FA:lla oli edustaja työryhmässä.

Valtioneuvoston tiedote

Hallituksen esitys