Osittainen vanhuuseläke ylitti suosiossa edeltäjänsä

Tänä vuonna yi 11 000 suomalaista jää osittaiselle vanhuuseläkkeelle, arvioi Eläketurvakeskus (ETK).  Osittainen vanhuuseläke on osoittautunut selvästi osa-aikaeläkettä suositummaksi eläkelajiksi. Heinäkuun loppuun mennessä hakeneita oli neljä prosenttia siihen oikeutetuista. Viime vuonna osa-aikaeläkkeiden vastaava alkavuus oli kaksi prosenttia.

ETK arvioi, että hakemuksia tulee tänä vuonna noin 14 000. Heinäkuun loppuun mennessä osittaista vanhuuseläkettä on hakenut 9 400 ihmistä. Hakeneista 7 600:n eläke on alkanut.

Osittaisen vanhuuseläkkeen suosio ei yllättänyt ETK:ta. ”Eläkkeestä saa lisätuloja, eikä elämää tarvitse muuttaa. Työtön tai pienituloinen voi tehdä välittömiä hankintoja, hyvätuloinen voi vaikka sijoittaa rahat”, kertoo kehityspäällikkö Jari Kannisto tiedotteessa.

Osittainen vanhuuseläke korvasi osa-aikaeläkkeen vuoden alun eläkeuudistuksessa. Keskimääräinen osittainen vanhuuseläke on 830 euroa kuukaudessa. Vajaa 60 prosenttia osittaista vanhuuseläkettä hakeneista on miehiä.