OTI tarjoaa jatkossa maan kattavimman onnettomuustiedon

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) jatkaa uutena nimenä Liikennevakuutuskeskuksessa jo vuosikymmeniä tehtyä turvallisuustyötä. Nimenmuutoksen taustalla on myös toiminnan selkiyttämistä ja uudelleenjärjestelyjä.

Käytännössä OTI on erillinen kahdeksanhenkinen yksikkö Liikennevakuutuskeskuksessa. Suurin osa työntekijöistä on liikenneturvallisuustutkijoita.

Aiemmin liikenneturvallisuustyötä on tehty muun muassa Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan VALTin, Liikennevakuutuskeskuksen ja liikenneturvallisuusyksikön nimien alla.

Käytössään uudella instituutilla on sekä tutkijalautakunnilta saadut tiedot kuolemaan johtaneista onnettomuuksista että vakuutusyhtiöiltä saadut tilastot noin 100 000 vuosittaisesta liikennevahingosta.

OTIn tietopalvelu pystyy ajamaan järjestelmästä kattavaa ja monipuolista tietoa esimerkiksi päättäjien, tutkijoiden ja median käyttöön maksutta. Tiedon avulla voidaan parantaa liikenneturvallisuutta lainsäädännön ja käytännön toimenpiteiden tasolla.

OTI julkaisee vuodessa useita raportteja lautakuntien tutkimista onnettomuuksista sekä vuosittaiset liikennevahinkotilastot. Vahinkotilasto on maan laajin liikenneonnettomuustilasto. Aiemmin nämä tiedot on julkistettu Liikennevakuutuskeskuksen tai VALTin alla.

OTI tekee tiivistä yhteistyötä muiden kotimaisten organisaatioiden ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Lisätietoja:

www.oti.fi