Pääekonomistit: Euroopan pankkien toimintaympäristö hyvin haastava

​Euroopan pankkiyhdistyksen (EBF) alainen talous- ja raha-asioiden komitea on julkaissut uuden puolivuosittaisen talouskatsauksensa. Komiteaan kuuluu pääekonomisteja kansallisista pankkiyhdistyksistä ja kansainvälisistä pankeista. Suomea komiteassa edustaa Finanssialan Keskusliiton pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Talouskatsauksen mukaan euroalueen talouden lähiajat näkymät ovat heikot. Tänä vuonna kokonaistuotannon ennakoidaan supistuvan, kun julkistalouksien kriisi jatkuu vaikeana ja rahoitussektori, kotitaloudet ja yritykset purkavat velkaantumistaan monissa maissa. Euroalueen talouden arvioidaan palaavan kasvu-uralle vuonna 2013, mutta tuolloinkin kasvun odotetaan jäävän vain yhteen prosenttiin. Kasvun elpyminen nojaa vientikysynnän ohella Saksan talouden kohtuullisena jatkuvaan vetoon.

Katsauksessa todetaan, että Euroopan pankkien toimintaympäristö on heikon taloustilanteen, rahoitusmarkkinoiden ongelmien ja sääntelyuudistusten vuoksi hyvin haastava. Yhtäältä pankkeja kehotetaan vähentämään velkaantumistaan, toisaalta niitä vaaditaan lisäämään luotonantoaan talouskasvun käynnistämiseksi. Samaan aikaan Euroopan rahoitusmarkkinoiden yhdentymiskehitys on ottamassa taka-askelia, kun monet pankit ovat supistamassa toimintaansa kotimarkkinoidensa ulkopuolella. Myös eräät kansalliset vero- ja muut hankkeet ovat pirstaloimassa rahoitusmarkkinoita.

”Euroalueen tämänhetkinen kriisi osoittaa, miten tärkeä asia pankkijärjestelmän hyvä kunto on koko kansantalouden kannalta. Vakavarainen ja kannattava pankkijärjestelmä kykenee ylläpitämään luotonantoaan myös vaikeina aikoina. Suomi on tästä oiva esimerkki”, pääekonomisti Mattila toteaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat