Pääekonomistit: Velkaongelmien kestävä ratkaisu on talouskasvun edellytys

​Euroopan pankkiyhdistyksen (EBF) alainen talous- ja raha-asioiden komitea on julkaissut uuden puolivuosittaisen talouskatsauksensa. Sen otsikkona on ”The second curve of the W-shaped recession”.

Komitean mukaan euroalueen talousnäkymät ovat heikentyneet merkittävästi edellisen katsauksen julkistamisen jälkeen. Euroalueen kokonaistuotannon ennakoidaan kasvavan vain hieman vuonna 2012. Julkistalouksien velkakriisin syventyminen yhdessä pankkisektorin tasesopeutuksen kanssa heikentää selvästi talouskasvun edellytyksiä. Samaan aikaan julkistalouksien vakauttaminen ja rakenneuudistukset jatkuvat monissa maissa. Vaikka maailmantalouden kehitys tukee euroalueen vientiä, erilaiset rakenteelliset ongelmat ovat kasvun jarruna myös monissa euroalueen ulkopuolisissa maissa.

Komitea katsoo, että euroalueen taloustilanteen heikkeneminen ei johdu ainoastaan talouden perustekijöistä vaan myös markkinatoimijoiden ja päätöksentekijöiden välille syntyneestä luottamuspulasta. Mikäli julkistalouksien velkaongelmat saadaan ratkaistua kestävällä tavalla, euroalueella on edellytykset palata uudelleen kasvu-uralle. Tämä vie kuitenkin aikaa, sillä helppoja ja nopeita ratkaisuja ei ole näköpiirissä. ”Pääekonomistien viesti on selkeä: välittömien kriisinratkaisutoimien lisäksi tarvitaan toimenpiteitä, joilla turvataan euroalueen vakaus myös pidemmällä aikavälillä”, toteaa Finanssialan Keskusliiton pääekonomisti Veli-Matti Mattila toteaa.

Komiteaan kuuluu pääekonomisteja kansallisista pankkiyhdistyksistä ja kansainvälisistä pankeista. Suomea komiteassa edustaa FK:n pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Lue lisää: Talous- ja raha-asioiden komitean talouskatsaus

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat