Pääomavaatimuksen keventäminen tukee pankkien luotonannon jatkumista

Finanssivalvonnan (Fiva) myöntämä kevennys pankkien lisäpääomavaatimuksiin auttaa pankkeja asiakkaidensa ahdingon helpottamisessa. Kevennys on Fivan johtokunnan alustavan päätöksen mukainen. Päätös lieventää koronakriisin vaikutuksia finanssimarkkinoiden vakauteen sekä edistää luottolaitosten kykyä rahoittaa taloutta.

Fiva arvioi, että nykytilanteessa makrovakauspolitiikalla voidaan tukea pankkien luotonmyöntökykyä sekä helpottaa kotitalouksien ja yritysten rahoitusoloja muuttamalla luottolaitosten rakenteellisia makrovakauspuskurivaatimuksia.

”Päätös on perusteltu. Tässä tilanteessa kannattaa kaikin keinoin varmistaa, että pankkien yritysluototus jatkuu ja lainaa tarvitsevat yritykset saavat nopeasti apua”, toteaa Finanssiala ry:n johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Finanssiala ry kiittää Fivaa ja hallitusta, eri ministeriöitä sekä Suomen Pankkia tiiviistä yhteistyöstä ja ripeästä kriisitoimenpiteiden valmistelusta finanssialan ja koko elinkeinoelämän kanssa. Aiemmin hallitus muun muassa nosti Finnveran rahoitusvaltuuksia, joiden turvin Finnvera voi taata suuren määrän pankkien luotonantoa. Näin pankkien yritysluototus jatkuu ja lainaa tarvitsevat yritykset saavat nopeasti apua. Myös Euroopan keskuspankki ja Euroopan pankkiviranomainen ovat ilmoittaneet helpotuksista pankkisääntelyyn.

”Julkisen ja yksityisen sektorin tiivis kumppanuus osoittaa voimansa näinä vaikeina aikoina. Päätökset helpottavat yritysten kassakriisiä ja hillitsevät konkurssi- ja työttömyysaaltoa”, Mattila sanoo.

Fivan tiedote.