Päätös vakuutuskorvauksista nopeutuu – uusilla muotovaatimuksilla vähäinen merkitys

Vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäri ottaa kantaa vakuutuslaitokselle toimitetuissa potilasasiakirjoissa esitettyihin terveydentila- ja hoitotietoihin. Kuva: Shutterstock.com

Hallitus esittää hyviä muutoksia vakuutusyhtiön korvauspäätösprosessin sujuvoittamiseksi. Lisäksi esityksessä säädellään, millaisessa muodossa asiantuntijalääkäreiden merkintöjen ja kannanottojen on oltava ja milloin lääkärin kantaa ylipäätään tarvitaan.

Vakuutuslääkäri, eli virallisemmin vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäri, ottaa kantaa vakuutuslaitokselle toimitetuissa potilasasiakirjoissa esitettyihin terveydentila- ja hoitotietoihin. Vakuutuslääkäri päättää sitten yhteistyössä ratkaisu- ja kuntoutusasiantuntijoiden sekä lakimiesten kanssa, myönnetäänkö hakijalle haettu etuus, kuten korvaus tai työkyvyttömyyseläke.

Hallituksen esityksen mukaan asiantuntijalääkärin ei tarvitsisi osallistua korvauspäätöksen valmisteluun, jos osallistuminen on ilmeisen tarpeetonta. Näin on etenkin samansisältöisinä toistuvissa myönteisissä korvauspäätöksissä. Ehdotus on kannatettava, sillä se nopeuttaisi korvausprosessia.

”Esimerkiksi vakuutusyhtiöille ilmoitetuista työtapaturmien ja ammattitautien korvauksia koskevista hakemuksista noin 90 prosenttia hyväksytään, ja iso osa on ilmiselviä tapauksia. Tämä muutos säästää kaikkien aikaa”, sanoo Finanssiala ry:n johtava lakimies Piritta Poikonen.

Yksi esityksen muutoksista on, että asiantuntijalääkäri vahvistaa kannanottonsa sanoin käytettävissä olevien tietojen, asiantuntemukseni ja omantuntoni kautta. Uusi muotovaatimus ei kuitenkaan vaikuta asiantuntijalääkärin oikeudellisiin velvollisuuksiin eikä virkavastuuseen.

”Muotovaatimusten lisääminen edellyttää vakuutusyhtiöiltä järjestelmätöitä, joten toivottavasti muutoksille varataan riittävän pitkä toimeenpanoaika”, Poikonen huomauttaa.

”Tällainen juhlallinen vakuutus on tarpeeton. Uusi muotovaatimus ei muuta lääkärin velvollisuuksia mihinkään, eikä vahvistamisen lisäämiselle esitetä mitään juridisia perusteita”, Poikonen toteaa.

Esityksen mukaan vakuutuslääkärin olisi laadittava kannanottonsa selkeästi ja yhdenmukaisesti sekä huomioitava etuutta koskevat keskeiset ja olennaiset lääketieteelliset seikat.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.