Päättäjän puheenvuoro: Robottietiikka vielä lapsenkengissä

Liikenneministeri Anne Bernerin mukaan robottiautoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä ei ole vielä juurikaan pohdittu. Berner osallistuu SuomiAreenalla Tuomas Enbusken digitalisaatiota käsittelevään talk show’hun. Sen yhtenä aiheena on robottiautojen aiheuttamat muutokset liikenteelle.

​Robottiautojen yleistyminen pakottaa meidät ottamaan kantaa robottietiikkaan. Millaisia valintoja robottiauto ohjelmoidaan liikenteessä tekemään, kun edessä on kiperiä vaaratilanteita, joissa uhreilta ei voi välttyä? Millaiset säännöt tähän luodaan lainsäädäntöteitse?

”Automatisaation myötä onnettomuuksien määrä tulee joka tapauksessa merkittävästi vähentymään, koska inhimillinen virhe on syynä yli 90 prosentissa onnettomuuksia. Eettisiä kysymyksiä mietitään usealla kansainvälisellä foorumilla. Toistaiseksi keskustelut ovat varhaisessa vaiheessa.”

Liikenteen robotisoituminen vaatii viranomaisilta selkeiden standardien luomista uudelle automaatioliikenteelle, jotta liikenne pysyy turvallisena. Ollaanko standardeja luomassa eurooppalaisella tasolla, vai pitäisikö Suomen edetä asiassa itse?

”Kansallisten säännösten luominen asiassa ei ole asian globaalista luonteesta johtuen tarkoituksenmukaista. Robotisaatioon liittyvää standardisointia tehdään sekä EU:ssa, että YK:n Euroopan talouskomissiossa. Suomella on hyvää kokemusta siitä, kuinka aikanaan GSM-standardi saatiin aikaiseksi pitkälti suomalaisen yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön avulla. Tästä voitaisiin ottaa mallia, mutta se vaatisi panostuksia. Asiaan on kiinnitetty huomiota myös keväällä hyväksytyssä periaatepäätöksessä, joka koskee älykästä automaatiota ja robotiikkaa.”

Miten robottiautojen aiheuttamat vahingot voidaan kattaa oikeudenmukaisesti niin, ettei autojen ja ohjelmistojen valmistajien tuotekehitys pysähdy valtavien vahingonkorvausvastuiden pelossa?

”Toistaiseksi ei ole näkyvissä viitteitä siitä, että kehitys olisi hidastumassa näiden pelkojen takia, vaikka vastuukysymykset ovat myös jatkuvan keskustelun aiheena kansainvälisillä foorumeilla. Jotkut autovalmistajat ovat ryhtyneet ottamaan ennakoivasti laajaa vastuuta tuotteistaan. Suomalainen liikennevakuutus on jo kauan käytössä ollut keino riskien hajauttamiseen.”

Tuomas Enbusken Digi toi, digi vei -talk show pidetään SuomiAreenalla tiistaina 12.7. klo 10-11.15 Antinkatu 5:ssä. Bernerin kanssa keskustelemassa uudesta älyliikenteestä ovat uudistuvan liikenteen apulaisprofessori Heikki Liimatainen Tampereen teknillisestä yliopistosta ja vahinkovakuutusyhtiö Ifin riskienhallinnan asiantuntija Matti Sjögren.