EU

Päättäjät: Vallan liukuminen viranomaisille huolestuttaa

Suomalaiset poliittiset
päättäjät ovat huolissaan siitä, että finanssialan sääntelystä yhä
suurempi osa tulee Euroopan finanssivalvontaviranomaisilta. Päätösvalta
sääntelyasioissa on siis liukunut pois vaaleilla valituilta päättäjiltä
alan eurooppalaisille viranomaisille. Tieto käy ilmi Finanssialan
Keskusliiton tekemästä tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan kehityksestä on huolissaan 77 prosenttia kyselyyn vastanneista päättäjistä. Vain 15 prosenttia vastanneista ei kokenut kehityskulkua huolestuttavana. Kriittisimmin sääntelyvallan karkaamiseen suhtauduttiin perussuomalaisten, vasemmistoliiton, keskustan ja kristillisdemokraattien piirissä.

Viime vuosina alaa koskevien säädösten sivumäärät ovat paisuneet moninkertaisiksi. Useissa säännöksissä on annettu valvoville viranomaisille valtuudet antaa sitovia ohjeita ja lisäsäännöksiä, joita ei hyväksytä sen tarkemmin poliittisessa menettelyssä.

Alan viimeaikaisen sääntelyn koetaan nyt myös riittävän hyvin. Vaikuttajista 67 prosenttia oli vähintään jokseenkin samaa mieltä väittämästä, jonka mukaan lisäsääntelyn luomisen sijaan nyt olisi oikea aika keskittyä jo tehdyn sääntelyn täytäntöönpanoon. 19 prosenttia vastaajista oli vähintään jokseenkin eri mieltä.

Päättäjät antavat myös laajan tuen tasaisten kilpailuolosuhteiden luomiselle suomalaiselle finanssialalle verrattuna eurooppalaiseen finanssialaan. 71 prosenttia oli vähintään jokseenkin samaa mieltä siitä, että Suomessa ei tulisi ottaa käyttöön muita EU-maita tiukempaa finanssimarkkinoiden sääntelyä. Muita tiukempi sääntely nakertaisi suomalaisen finanssialan kilpailukykyä eurooppalaisiin kilpakumppaneihinsa nähden.

Rahoitusmarkkinaverosta luopuminen oli viisasta

Tutkimuksesta myös kävi ilmi, että päättäjät ovat tyytyväisiä Suomen päätökseen jättäytyä rahoitusmarkkinaveron valmistelun ulkopuolelle. Erittäin myönteisesti tai jokseenkin myönteisesti päätökseen suhtautui 67 prosenttia vastanneista. Kielteinen tai jokseenkin kielteinen kanta oli 27 prosentilla vastaajista.

Finanssialan Keskusliiton tutkimuksen toteutti Aula Research loka-marraskuun vaihteessa. Sähköiseen tutkimukseen osallistui yhteensä 1222 poliittista vaikuttajaa eri puolilta Manner-Suomea. Kantoja kysyttiin tulevan kevään eduskuntavaaliehdokkailta, kunnanvaltuutetuilta, sekä poliittisilta taustavaikuttajilta eduskuntapuolueiden piiri-, nais- ja nuorisojärjestöistä, eduskuntaryhmien ryhmäkanslioista, puoluetoimistoilta ja poliittisilta avustajilta.

Tutkimuksessa kartoitettiin vaikuttajien näkemyksiä erilaisista finanssialaa koskevista teemoista. FK julkaisee nyt tutkimuksesta ensimmäisen osan. Muut osat tutkimuksesta julkaistaan tulevana keväänä.