Päättäjiltä vahva tuki nykyiselle työeläkejärjestelmälle

Suomalaiselle hajautetulle työeläkejärjestelmämallille on vahva, laaja tuki poliittisten päättäjien keskuudessa. 82 prosenttia päättäjistä pitää erittäin tai jokseenkin tärkeänä nykyistä mallia, jossa yksityisen sektorin työeläkkeitä hallinnoidaan hajautetusti useissa eri työeläkeyhtiöissä sekä eläkesäätiöissä ja -kassoissa, jotka kilpailevat keskenään.

Aula Research -tutkimuslaitos selvitti päättäjien suhtautumista työeläkemalliin Finanssialan Keskusliiton (FK) toimeksiannosta. Vahvin tuki mallille oli kokoomuksessa, keskustassa, perussuomalasissa, kristillisdemokraateissa ja sosialidemokraateissa.

”Poliittisten päättäjien laaja ja vahva tuki suomalaiselle työeläkemallille on hieno asia. Hajautetulla mallilla turvataan se, että eläkevarat käytetään yksinomaan työeläketurvan rahoittamiseen. On ehdottoman tärkeätä, että tuleva eduskunta ja hallitus kunnioittavat tätä periaatetta. Työeläkkeet ovat olennainen osa sosiaaliturvaamme”, FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi korostaa.

Myös nuoret kannattavat hajautettua työeläkejärjestelmää, vaikka heidän joukossaan on myös eniten en osaa sanoa -vastauksia. 72 prosenttia 18–35-vuotiaista pitää hajautettua järjestelmää erittäin tai jokseenkin tärkeänä.

Kauppi muistuttaa, että suomalainen työeläkejärjestelmä on saanut kansainvälistä tunnustusta. Eläkeasiantuntijoina tunnetut professorit Nicholas Barr ja Keith Ambacthsheer arvioivat Eläketurvakeskuksen vuonna 2013 teettämässä selvityksessä, että suomalainen työeläkejärjestelmä on joustava, kattava ja perusteiltaan kestävä.

FK:n ja Telan yhteiset teesit työeläkejärjestelmästä:

  1. Työeläkkeiden maksajien ja saajien etu turvataan parhaiten hajautetulla toimeenpanolla
  2. Työeläkevarat on käytettävä yksinomaan työeläketurvan rahoittamiseen
  3. Lakisääteinen työeläke on osa suomalaista sosiaaliturvaa eikä sitä tule avata rajat ylittävälle kilpailulle
  4. Työeläketurvasta päättämisen tulee kuulua Suomen omaan harkintaan
  5. Työeläkevaroja tulee voida sijoittaa monipuolisesti ja pitkäjänteisesti
  6. Työeläkejärjestelmän on kestettävä myös tuleville sukupolville

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, FK, puh. 020 793 4210
Toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, Tela, puh. 0400 414 303
Viestintäjohtaja Minna Sirkka, Tela, puh. 040 554 6659
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomo Yli-Huttula, FK, puh. 040 652 9118