Päättäjiltä vahva tuki sähköiselle asunto-osakerekisterille

Poliitikot ja virkamiehet
kannattavat selkeästi uuden sähköisen asunto-osakerekisterin perustamista
Suomeen. Finanssialan Keskusliiton (FK) teettämän kyselytutkimuksen kysymykseen
”Pitäisikö mielestäsi Suomeen perustaa sähköinen asunto-osakerekisteri?” vastasi
myönteisesti 80 prosenttia kyselyyn vastanneista poliitikoista ja
virkamiehistä.

​”Sähköinen asunto-osakerekisteri palvelisi laajasti kansalaisia. Toivomme, että se nousee hallituksen digiloikkaa koskevien hankkeiden joukkoon. On erinomaista, että hankkeelle löytyy kannatusta sekä viranomaisten että poliitikkojen keskuudessa”, johtava lakimies Elina Kirvelä FK:sta toteaa. Toteutuessaan sähköinen asunto-osakerekisteri tarkoittaisi siirtymistä paperisesta asunto-osakemaailmasta sähköiseen, julkista luotettavuutta nauttivaan järjestelmään.

Kyselyyn vastanneet virkamiehet olivat erityisen vakuuttuneita sähköisen asunto-osakerekisterin tarpeellisuudesta. Vastanneista peräti 92 prosenttia kannatti sen perustamista. Poliitikkojen keskuudessa kannatusta sähköistämiselle löytyi yhtä lailla. Kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneista poliitikoista haluaa Suomeen sähköisen asunto-osakerekisterin.

Puoluekanta jakoi mielipiteitä selvästi. Hallituspuolueista kokoomuksen edustajat olivat vahvimmin sähköisen asunto-osakerekisterin kannalla. Vastanneista kokoomuslaisista 93 prosenttia kannatti sähköisen asunto-osakerekisterin perustamista. Perussuomalaisista 78 prosenttia ja keskustan kannattajista 66 prosenttia olivat rekisterin kannalla.

Kyselyyn osallistuneet opposition edustajatkin kannattivat laajasti sähköisen asunto-osakerekisterin perustamista. Vasemmistoliiton ja kristillisdemokraattien edustajista kaikki kyselyyn vastanneet kannattivat sähköisen asunto-osakerekisterin perustamista. Kannatusta löytyy myös SDP:n vastaajista 63 prosentin verran. Vihreät kannattivat puolueista vähiten sähköistä asunto-osakerekisteriä. Vain 34 prosenttia heistä oli myönteisellä kannalla.

Elina Kirvelän mukaan asunto-osakerekisterin yhteydessä puhutaan suurista luvuista. Rekisteri koskettaa toteutuessaan noin 1,5 miljoonaa asunnonomistajaa ja lisäksi näissä asunnoissa asuvia vuokralaisia. Asuntomarkkinoilla toimii iso joukko viranomaisia ja yrityksiä, jotka huolehtivat asunto-omistuksesta sen eri vaiheissa ja joita sähköisen asunto-osakerekisterin rakentaminen hyödyttäisi. Rekisterin hyödyiksi on ympäristöministeriön työryhmissä arvioitu 20 miljoonaa euroa vuodessa.

FK:n kyselytutkimukseen osallistui kansanedustajia, valtiosihteereitä ja ministerien erityisavustajia, puoluetoimistojen poliittisia taustavaikuttajia sekä ministeriöiden keskeisiä virkamiehiä. Sähköistä asunto-osakerekisteriä koskeneeseen kysymykseen vastasi yhteensä 142 vaikuttajaa. Otos kerättiin 11.5. – 12.6.2015. Tutkimuksen toteutti FK:n toimeksiannosta Aula Research.