Palaa Finanssiala ry:n kesäjuhlan tunnelmiin: “Lobbauksessa ei ole mitään salamyhkäistä tai väärää”

  • Finanssiala ry:n kesäjuhla kokosi 7.6.2023 runsaat 400 ihmistä Pikku-Finlandiaan Helsinkiin tapaamaan toisiaan rennoissa merkeissä.
  • Kesäpäivästä nauttimisen lisäksi vieraat pääsivät markkinakojuille keskustelemaan FA:n asiantuntijoiden kanssa lobbauskojuilla, joiden aiheina oli Suomi EU:ssa, suojaa ja sääntelyä sekä digiä ja kestävyyttä.
  • Kesäjuhlaan on kutsuttu Finanssiala ry:n tärkeimpien sidosryhmien edustajia, kuten poliitikoita, virkamiehiä, mediaa ja lobbareita.

Kokoomuksen ensimmäisen kauden kansanedustaja Susanne Päivärinta korostaa ennakkovaikuttamisen ja proaktiivisuuden tärkeyttä Suomen EU-politiikassa.

”Asioihin ei voi vaikuttaa jälkijunassa, kun asiat ovat jo pöydällä, vaan ennakkoon. Ykkösasia EU-vaikuttamisessa on saada pysyvä rauha Ukrainaan. Venäjä raakalaismainen hyökkäyssota pitää saada loppumaan. Tämä on koko Euroopan asia.”

Kokoomuksen ensimmäisen kauden kansanedustaja Susanne Päivärinta.

Niin ikään ensimmäisen kauden kansanedustaja, SDP:n Elisa Gebhard kiittelee Finanssiala ry:n edunvalvonnan avoimuutta. Läpinäkyvä lobbaus, jossa on selkeät pelisäännöt, lisää myös ihmisten luottamusta politiikkaan.

”FA:n avoimuuskannanotot ovat olleet edistyksellisiä jo pitkään. Lobbauksessa ei ole mitään salamyhkäistä tai väärää. FA:nkin kannattama avoimuusrekisteri on joka tapauksessa tulossa, ja se hyödyttää myös lobbareita itseään.”

SDP:n ensimmäisen kauden kansanedustaja Elisa Gebhard.

Mikro- ja yksinyrittäjät ry:n puheenjohtaja Liisa Hanén on luonnollisesti erityisen kiinnostunut yrittäjyyteen ja eläkkeisiin liittyvistä asioista. Hän kävi kesäjuhlassa useita kiinnostavia keskusteluja.

”Juttelin ihmisten kanssa muun muassa mikroyrittäjyydestä ja muuttuvasta työelämästä. Myös yrittäjyys on osa työelämää ja yhteiskunnan kehitystä.

Mikro- ja yksinyrittäjät ry:n puheenjohtaja Liisa Hanén.

Vihreiden nuorten puheenjohtaja Selinä Nera korostaa EU:n roolia rauhan ja talouden turvaajana. Myös Suomen on oltava aktiivinen EU:ssa: esimerkiksi ilmastonmuutos ja luontokato ovat globaalisti ratkaistavia ongelmia, joiden ratkaisemisessa Suomen on oltava vahvasti mukana.

”Finanssialalla on keskeinen rooli kestävän talouskasvun luomisessa. Koko talousjärjestelmä on toteutettava niin, että se ei heikennä perus- tai ihmisoikeuksia eikä kuormita luontoa.”

Vihreiden nuorten puheenjohtaja Selinä Nera.

Keskustan kansanedustaja Hanna Kosonen kertoo kuunnelleensa finanssialan viestejä tarkalla korvalla erityisesti toimiessaan talousvaliokunnan varapuheenjohtajana. Hän muistuttaa, että sekä kotimaassa että EU:ssa rahoitusalan sääntelyn kanssa on oltava tarkkana.

”Pankkialan sääntely on viety niin kireäksi, että asuntolainan tai yrityksen rahoituksen saanti voi olla vaikeaa vakavaraisistakin lähtökohdista. Talouden toiminnan takia yrityksille ja kotitalouksille tarvitaan rahoitusta, eikä sitä saa tukahduttaa liiallisella sääntelyllä.”

Keskustan kansanedustaja Hanna Kosonen.

Kokoomuksen kansanedustajan Paula Risikon mielestä tulevan hallituksen on parannettava terveyspalveluiden saatavuutta. Jonot hoitoon ovat tällä hetkellä pitkät, eikä tilannetta saa päästää pahemmaksi.

”Julkisin varoin tulisi tarjota riittävä terveydenhuolto, jota voi vapaaehtoisin vakuutuksin täydentää.”

Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko.

SDP:n ensimmäisen kauden kansanedustaja Juha Viitala kertoo käyneensä keskusteluja muun muassa talousosaamisesta ja siitä, miten Suomeen saadaan vihreää siirtymää vauhdittavaa investointirahaa.

”Vihreä siirtymä tarjoaa uusia vientituotteita ja uutta liiketoimintaa. Tärkeä kysymys on, miten Suomeen saadaan lisää investointeja: osaamista ja kykyjä täällä kyllä on.”

SDP:n ensimmäisen kauden kansanedustaja Juha Viitala.

Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska aisti kesäjuhlassa kihelmöivän jännityksen tunnelman: kaikki odottavat tulevaa hallitusta ja sen ohjelmaa. Hän muistuttaa, että EU-vaalitkin koittavat jo pian.

”Kun kesästä päästään, pitää olla jo asennoitunut EU-vaaleihin. Tulevalla komissiolla on paljon työtä: miten suurvaltojen, kuten EU:n, Yhdysvaltojen ja Kiinan kamppaillessa pienet, suomenkaltaiset vapaat markkinataloudet toimivat. Kuka meidän etujamme puolustaa ja miten pystymme puolustamaan itseämme?”

Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

VAIKUTTAMINEN

Pirita Ruokonen

Yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuuspäällikkö