PALTA ja FK aloittivat työmarkkinayhteistyön

Finanssialan Keskusliiton työmarkkinaedunvalvontaa hoitaa tammikuun alusta Palvelualojen työnantajat PALTA. PALTAn työmarkkinajohtaja Tuomas Aarto vastaa jatkossa finanssialan työmarkkinajohtajan tehtävistä.

​Aarto johtaa PALTAn työmarkkinayksikköä, joka vastaa runsaasta 140 työehtosopimuksesta. Työmarkkinayksikkö koostuu neljästä sopimusryhmästä, joista uusin on finassialan sopimusryhmä.

Keskeisin muutos Aarton mukaan on operatiivisen työmarkkinatoiminnan siirtyminen FK:sta PALTAlle.

”Muutoksen myötä FK:n entinen työmarkkinahenkilöstö siirtyi PALTAn palvelukseen. Jatkossa vastaamme siitä, että toteutamme FK:n työmarkkinaedunvalvontaa sovitun mukaisesti ja FK:n määrittelemin tavoin. Rahoitus- ja vakuutusalan työehtosopimukset säilyvät FK:n nimissä”, Aarto kertoo.

FK:n ja PALTAn välisestä yhteistyöstä hyötyvät Aarton mukaan kaikki. PALTA tarjoaa työmarkkinatoimintaan erikoistuneena liittona suuremmat resurssit finanssialan työmarkkinaedunvalvontaan. PALTA saa puolestaan palvelukseensa osaavaa henkilöstöä, FK:n edunvalvontakokemusta sekä tarvittavaa toimintaympäristötietoutta.

”Liittojen välinen tiivistynyt yhteystyö tarjoaa mahdollisuuden parhaiden käytänteiden hyödyntämiseen ja toiminnan kehittämiseen.”