Palvelua konttorissa, puhelimessa ja verkossa

Suomalaispankeissa työskentelee asiakaspalvelussa suhteellisesti eniten väkeä kaikista Pohjoismaista. Noin 65 prosenttia suomalaispankkien työntekijöistä on asiakaspalvelutehtävissä, kun Tanskassa, Ruotsissa ja Islannissa vastaava luku on noin 50 prosenttia. Tämä kertoo vahvasta panostuksesta asiakaspalveluun.

​Siinä missä asiakaspalvelutehtävät korostuivat suomalaisen pankkihenkilöstön keskuudessa, oli muissa pohjoismaissa tietotekniikassa ja johtamisessa suhteellisesti hieman enemmän työntekijöitä kuin meillä. Tiedot käyvät ilmi laajasta pohjoismaisten pankkialan työnantajien vuosittaisesta henkilöstövertailusta.

Tilastot osoittavat, että suomalaispankeissa asiakkaan palveleminen on edelleen suuressa roolissa. Palvelua saa niin konttoreissa, puhelimessa kuin verkossakin. Asiakas on tärkein.”, toteaa Finanssialan Keskusliiton tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen.

Voi hyvin – vältä sairastuminen

Suomessa oli Pohjoismaiden toiseksi eniten sairauspoissaoloja, 3,5 prosenttia työpäivistä. Norjalaisten työpäivistä kului sängynpohjalla köhien 4,5 prosenttia, mikä on kyselyn suurin luku. Vähiten sairauslomalla oltiin länsinaapuri Ruotsissa, jonka luku on 2,6 prosenttia.

Aikasarjasta sairauspoissaolojen kehityksestä ilmenee, että poissaolot ovat hiukan vähentyneet verrattuna aiempiin vuosiin.

“Sairauspoissaoloihin voimme itse vaikuttaa niin työnantaja- kuin työntekijäpuolellakin. Sairauspoissaolojen määrään vaikuttavat osaltaan muun muassa omat elämäntavat, hyvät työolot, toimiva johtaminen ja viihtyminen työssä. Nämä ovat kaikki asioita, joihin sekä työnantaja että työntekijä voivat vaikuttaa”, Kallonen muistuttaa.

Kallosen mukaan avain kaikkien edellä mainittujen tekijöiden kehittämiseen on toimiva vuoropuhelu työnantajien ja työntekijöiden välillä. Kun Hyvinvoiva finanssiala -hanketta jatketaan, on mielenkiintoista nähdä, saadaanko sen avulla vähennettyä esimerkiksi sairastelua. Se on yksi konkreettinen mittari parantuneen vuoropuhelun tuomista hyvistä puolista.