Palvelulupaus unohtui sote-päätöksestä

Finanssialan Keskusliitto (FK) on tyytyväinen, että hallitus pääsi sopuun sotesta ja erityisesti laajan valinnanvapauden toteutumisesta. FK kuitenkin peräänkuuluttaa palvelulupausta, jonka määrittely on luvattu jo hallitusohjelmassa.

FK korostaa palvelulupauksen merkitystä sote-asiakkaalle. ”Kansalaisen on saatava tietää, mistä osasta hänen palveluitaan vastaa yhteiskunta ja mistä hänen on itse maksettava,” sanoo toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

Palvelulupaus määrittää, mitä palveluita, kenelle, missä tilanteessa, miten nopeasti ja minkä laatuisina verovaroin tarjotaan. Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula totesi kesällä sote-uudistukseen liittyvän selvitysraportin vastaanoton yhteydessä, että palvelulupaus määritellään tavalla tai toisella.

Henkilökohtaisuus korostuu

Asiakas valitsee palveluntarjoajan vuodeksi kerrallaan. FK on tyytyväinen henkilökohtaisen päätöksen merkityksen korostamiseen. ”Asian tekeminen henkilökohtaiseksi on erinomainen väline toteuttaa valinnanvapautta ja sen on huomattu olevan kustannustehokas ja vaikuttava,” sanoo FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

FK on tyytyväinen kaikkiin neljään valinnanvapauden elementtiin: suora palveluntarjoajan valinta, maksuseteli, asiakasseteli sekä henkilökohtainen budjetointi. Erityisen positiivista oli päätös, että asiakassetelin päälle voi käyttää omaa rahaansa, jos haluaa. Asiakassetelijärjestelmä rahoittaa osan asiakkaan tarvitsemista erityistason palveluista. Se mahdollistaa palvelun hakemisen laajemmalti.

”Asiakas pääsee keskiöön. Finanssialan yrityksillä on halua ja mahdollisuus auttaa asiakkaita rahoittamaan omia ratkaisujaan,” Kauppi sanoo.

Uudistuksen myötä sote-rahat siis siirtyvät valtiolta maakunnille ja maakunnilta tuottajille. Rahavirran hoitaminen tuottajille on keskitetty Kelalle, mikä on hyvä ratkaisu. Keskittäminen tehostaa maksatusta ja vähentää byrokratiaa, kun kaikki on keskitetty valtakunnalliselle toimijalle maakuntakohtaisten ICT-talojen sijaan.