Pankeilla hyvä kyky kohdata suhdannekäänne

Finanssivalvonta (Fiva) arvioi valvottaviensa taloudellista tilaa koskevassa puolivuotiskatsauksessaan, että heikentyvä taloussuhdanne varjostaa suomalaista pankki- ja vakuutussektoria. Myös matala korkotaso ja kiristyvä kilpailu lisäävät valvojan mukaan riskejä finanssisektorilla. Alan vakavaraisuus on kuitenkin edelleen hyvä.

”Talouden näkymät ovat Suomessa heikentyneet. Pankkisektorin kyky kohdata suhdannekäänne on kuitenkin hyvä. Pankkien vakavaraisuus on EU:n pankkien keskimääräistä tasoa vahvempi, ja viranomaisten aiemmin tekemien stressitestien mukaan pankkisektori kestää toimintaympäristön heikkenemisen”, toteaa Finanssiala ry:n (FA) pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Myös Fiva toteaa pankkisektorin vahvan vakavaraisuuden suojaavan toimintaympäristön kohonneilta riskeiltä. Lisäksi suomalaisten pankkien järjestämättömien luottojen taso on Euroopan matalimpia.

Vakuutussektorilla negatiiviset korot haittasivat erityisesti henkivakuutusyhtiöitä, joiden vakavaraisuussuhde laski vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Myös vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus heikkeni mutta pysyi hyvällä tasolla.

Työeläkesektorilla vakavaraisuus sen sijaan vahvistui, kun sijoitustuotot ylittivät niille asetetut tuottovaatimukset. Työeläkelaitosten 6,6 prosentin sijoitustuotto saatiin pääosin osakesijoituksilla, kertoo Fiva.

Fivan tiedote