Pankeilta infoa yrityksille hylätyistä lainahakemuksista

Eurooppalaiset pankit ovat sitoutuneet hyvän tiedonjaon periaatteisiin yhdessä yrittäjäjärjestöjen kanssa.  Pankit antavat uusien periaatteiden pohjalta lisätietoja luottopäätöksestä yritykselle, jos luottohakemus hylätään. Kyse ei ole sitovasta sääntelystä, vaan uusista ns. korkean tason periaatteista.

Euroopan Pankkiyhdistys (European Banking Federation) on yhdessä muiden eurooppalaisten pankkijärjestöjen ja pk-yritysten eurooppalaisen kattojärjestön UEAPME:n sekä muiden yrittäjäjärjestöjen kanssa allekirjoittanut hyvän tiedonjaon periaatteet. Suomessa lainahakemuksia hylätään eurooppalaisittain vähän.

Pankit ovat useimmille pk-yrityksille pääasiallinen ulkoinen rahoituskanava. Ne auttavat yrityksiä kasvamaan ja investoimaan. Usein pankkisuhteet kestävät vuosia tai jopa vuosikymmeniä.

Joskus voi eteen tulla tilanne, että pankki ei pysty syystä tai toisesta myöntämään yrityksen hakemaa lainaa. Tällöin yrityksen on tärkeä saada tietää, miksi lainahakemus hylättiin. Tieto auttaa yrittäjää kehittämään toimintaansa ja ymmärtämään paremmin, mitä siltä odotetaan myönteisen luottopäätöksen saamiseksi.

”Periaatteista on sovittu EU-tasolla. Pk-yritysrahoitusmahdollisuudet vaihtelevat jäsenmaissa. Suomessa tilanne on yksi Euroopan parhaista: luottohakemuksia hylätään hyvin vähän. Myös tieto pankin ja asiakkaan välillä kulkee hyvin. Aina voi kuitenkin parantaa, ja siksi myös suomalaiset pankit haluavat sitoutua hyvän informoinnin periaatteisiin”, tiivistää Finanssiala ry:n analyytikko Elina Salminen.

”On tärkeää kertoa lainapäätöksen syyt. Vaikka Suomessa tilanne on hyvä, silti lähes joka kuudennella pk-yrityksellä jää tärkeitä investointi-, kehitys-, markkinointi- tai muita hankkeita toteutumatta, koska rahoitusta ei saa”, toteaa Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen.

Taustalla pk-yritysten rahoitukseen liittyvä EU-projekti

Periaatteiden mukaan pankin tulee antaa pk-yritykselle lisätietoja pyydettäessä, jos luottohakemus hylätään. Pankki saa kertoa tiedon parhaaksi katsomassaan viestintäkanavassa, kasvotusten, puhelimitse, kirjeitse tai sähköisiä kanavia käyttäen Pankin tulee pyydettäessä selittää, miksi luottohakemus on hylätty ja mitkä ovat syyt hylkäämisen taustalla.

Periaatteilla ei ole vaikutusta itse luoton myöntämiseen tai myöntämättä jättämiseen, eikä niillä haluta vaikuttaa pankkien riskienhallintaan tai luotonmyöntöprosesseihin.

EU:ssa ollaan parhaillaan rakentamassa pääomamarkkinaunionia (capital markets union, CMU). Komissio on antanut useita asiaa koskevia sääntelyesityksiä. Osana hanketta komissio etsii keinoja, joilla pk-yritysten rahoituksensaantia voitaisiin helpottaa ja rahoitusvaihtoehtoja monipuolistaa. Yksi keino tähän on informaation parantaminen koskien pankkien rahoituspäätöksiä ja pk-yrittäjän ymmärryksen lisääminen rahoitusvaihtoehdoista.

Lisätietoja:

Analyytikko Elina Salminen, Finanssiala ry, puh 020 793 4258
Ekonomisti Petri Malinen, Suomen Yrittäjät, puh, 050 434 5952
Viestintäpäällikkö Kristiina Siikala, Finanssiala ry, puh 020 793 4273
Viestintäpäällikkö Eeva Ketvel, Suomen Yrittäjät, puh. 050 320 4849