Pankit ja Fiva huolissaan: Asuntolainoista pitäisi maksaa vähintään marginaalin verran

Oikeusministeriön asuntoluottotyöryhmä ehdottaa asuntoluottoehtoihin uutta sääntelymallia. Mallin mukaan pankki ei voisi asuntolainan sopimusehdoissa vaatia vähintään korkomarginaalia maksettavaksi tilanteessa, jossa viitekorko laskee alle nollan. Esityksestä ovat huolissaan pankkien lisäksi Finanssivalvonta ja pankkiasiakkaiden näkökulmasta asiaa tarkasteleva Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE.

Taloustilanne on erikoinen: Euroopan keskuspankki elvyttää niin, että puolta vuotta lyhyemmät euriborkorot ovat pakkasen puolella. Suomalaisille lyhyisiin euriboreihin asuntolainansa sitoneille asuntovelallisille tilanne on herkullinen, sillä negatiivinen viitekorko pienentää kokonaiskorkoa ”syömällä” pankille kuuluvaa korkomarginaalia. Pankin näkökulmasta tilanne on erittäin vaikea, eikä siihen tuoreen työryhmäesityksen myötä voisi jatkossa edes varautua sopimusehdoilla. Oikeusministeriön asuntoluottotyöryhmän kuluttajansuojalakiin tekemien täsmennysehdotusten mukaan luottoehdoissa ei saisi käyttää sellaista ehtoa, jonka mukaan luotosta perittävä korko ei muutu viitekoron muutosten mukaisesti, jos viitekorko laskee alle nollan. Pankki ei siis voisi lainaehdoissa turvata lainasta vähintään korkomarginaalin suuruista korvausta itselleen. Työryhmän ehdotus voisi johtaa negatiivisiin lainakorkoihin.

Finanssivalvonta vastustaa – FINE komppaa

Asuntoluottotyöryhmässä mukana ollut pankkeja valvova viranomainen, Finanssivalvonta, vastustaa työryhmän esitystä. Sen mukaan ehdotettu säännös osuisi pankkiasiakkaiden nilkkaan nousevina lainamarginaaleina. Finanssivalvonta jätti työryhmän mietintöön eriävän mielipiteen. Siinä todetaan, että mikäli pankit eivät voisi varautua viitekorkotason laskuun sopimusehdoilla, niillä olisi paineita korottaa lainamarginaalien lisäksi maksuja ja palkkioita. Valvovan viranomaisen mielipiteeseen on omassa eriävässä mielipiteessään yhtynyt myös kuluttajia finanssiasioissa neuvova Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE. Sekin on huolissaan pankkiasiakkaiden kulujen kasvamisesta, mikäli ehdotettu säännös tulisi voimaan. Finanssivalvonnan mukaan marginaalin turvaaminen pankille ei johtaisi kuluttajan kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen. Eriävässä mielipiteessään Finanssivalvonta kantaa huolta myös pankkien kannattavuudesta, jonka kulmakivi on otto- ja antolainauksen hintaerosta saatava korkokate.

Syö pienten pankkien kannattavuutta

Erityisesti perinteistä pankkitoimintaa harjoittavien pienten pankkien toiminnalle työryhmän ehdotus on hyvin hankala. ”Jos pankin varainhankinta pohjautuu pitkälti talletuksille, on kestämätöntä ajatella, että viitekorkojen mennessä negatiivisiksi asiakas ei maksaisi luotoistaan mitään samaan aikaan, kun esimerkiksi määräaikaistalletukselle on maksettava korkoa. Tämä johtaisi täysin kannattamattomaan pankkitoimintaan”, Finanssialan Keskusliiton edustajana asuntoluottotyöryhmässä istunut lakimies Eeva Lahikainen sanoo. Talletukset ovat keskeinen rahoituksen hankintakanava erityisesti pienille pankeille. Vaikka yleinen korkotaso olisi miinuksella, pankit eivät yleensä voi alkaa ottaa hintaa pankkitalletusten säilyttämisestä. Silloin pankkien asiakkaat veisivät rahansa muualle tai pitäisivät ne käteisenä.