Pankit selviytyivät suhteellisen hyvin haastavasta vuodesta 2011

Suomessa toimivat pankit pärjäsivät hyvin vuonna 2011 suhteessa vaikeaan toimintaympäristöön. Vahva vakavaraisuus, hyvät luottoluokitukset ja laadukas lainakanta ovat taanneet varainhankinnan häiriöttömän toiminnan ja luotonantokyvyn säilymisen vahvana.

​Pankkien varainhankinta on Suomessa toiminut suhteellisen hyvin markkinaympäristön epävakaudesta huolimatta. Vakuudellisia velkakirjoja laskettiin liikkeelle runsaasti ja yleisön talletuskanta kasvoi voimakkaasti vuonna 2011. Suomessa toimiviin pankkeihin on lisäksi kohdistunut niin sanottua turvasatamakysyntää, minkä seurauksena likviditeettiä on kertynyt pankeille yli oman käyttötarpeen.

Pankkien vahva kunto on varmistanut luottojen tarjonnan häiriöttömän jatkumisen. Kotitalouksien ja yritysten lainakannat kasvoivat Suomessa selvästi nopeammin kuin euroalueella keskimäärin vuonna 2011. Useissa euroalueen maissa luotonsaanti on vaikeutunut, mutta Suomessa pankkisektori on pystynyt tukemaan reaalitaloutta tarjoamalla edullista rahoitusta.

Euroalueen velkakriisi ja tulevat sääntelyhankkeet ovat kuitenkin nostaneet varainhankinnan kustannuksia myös Suomessa. Kustannusten nousu on heijastunut osittain pankkien lainoista perimiin marginaaleihin. Marginaalien noususta huolimatta asunto- ja yrityslainojen korot ovat edelleen Suomessa euroalueen matalimpien joukossa.

Lisätietoja:
Analyytikko Elina Salminen puh. 020 793 4258
Viestintäpäällikkö Kristiina Siikala puh. 020 793 4273