Pankit tarjoavat lyhennysvapaita – jo 63 000 kotitaloutta ja 12 000 yritystä tarttunut mahdollisuuteen

Suomalaiset pankit tarjoavat koronakriisissä joustoja sekä kotitalouksille että yrityksille luottojen hoitamiseen. Pankit ovat saaneet henkilöasiakkaiden lyhennysvapaahakemuksia maaliskuun alun jälkeen noin 63 000 kappaletta. Yrityksiltä on tullut lyhennysvapaahakemuksia noin 12 000 kappaletta. Finanssialan Uutismajakka -julkaisu teki kyselyn Suomessa toimiville pankeille 6.4.2020.

”Finanssialan yritykset ovat keskeinen osa ratkaisua, jolla selviämme yhdessä nykyisestä taloudellisesta kriisistä. Pankit ovat tulleet vastuullisesti vastaan kotitalouksia ja yrityksiä, jotka ovat joutuneet taloudelliseen ahdinkoon koronakriisin seurauksena. Palkansaajiin kohdistuneet lomautukset ja irtisanomiset sekä yrittäjien tulojen vähentyminen ovat heikentäneet useiden suomalaisten maksukykyä ”, toteaa Finanssiala (FA) ry:n pääekonomisti, johtaja Veli-Matti Mattila.

Pankeille tehdyn kyselyn mukaan lähes kaikki käsitellyt lyhennysvapaahakemukset on hyväksytty. ”Hylkäyspäätös on yleensä johtunut siitä, että asiakas on ollut taloudellisissa ongelmissa jo ennen pandemian alkua. Lyhennysvapaan ja muiden lainanhoitojoustojen yksityiskohdat ovat pankkikohtaisia. Pankit tarjoavat asiakkailleen itsenäisesti päättämiään, vapaaehtoisia lainanmaksun lykkäyksiä”, Mattila muistuttaa.

Pankeilta saadun tiedon mukaan lyhennysvapaita ovat hyödyntäneet ensimmäisessä vaiheessa pienemmät yritykset, joilla ei ole taloudellisia puskureita yllättävän tilanteen varalle.

Katse Suomen jälleenrakentamisessa – Finnveran takauksilla merkittävä rooli

Finanssiala on ollut erittäin tyytyväinen, että maan hallitus päätti nostaa huomattavasti Finnveran rahoitusvaltuuksia. Finanssiala pitää tärkeänä rahoituskanavana myös työeläkevakuutuksen takaisinlainausta, jonka käyttöä Finnveran takaus osaltaan tukee.

”Finnveran takausvaltuuksien nostaminen 12 miljardiin euroon oli erittäin merkittävä päätös, joka auttaa pankkeja jatkamaan luotonantoa yritysasiakkailleen. Myös Finanssivalvonnan päätös alentaa pankkien lisäpääomavaatimuksia vahvistaa pankkien luotonantokykyä. Katse pitää suunnata jo pandemian jälkeiseen aikaan eli Suomen jälleenrakentamiseen. Työllisyyttä ja kasvua ei saada uuteen nousuun, mikäli elinkelpoiset yritykset eivät selviä tästä taloudellisesta kuopasta”, Mattila korostaa.

Finnvera teki maaliskuussa nykyisille ja uusille pk-yritysasiakkaille yhteensä yli 5 300 päätöstä rahoitusjärjestelyistä. Määrä oli viisinkertainen edellisvuoden maaliskuuhun verrattuna. Finnveran mukaan uutta kriisirahoitusta on myönnetty jo yli 1 000 yritykselle, maksuaikajärjestelyjä on tehty maaliskuun lopun aikana yli 4 000 yritykselle. Huhtikuussa uusien takaushakemusten määrän arvioidaan vielä kaksinkertaistuvan maaliskuun luvuista. Finnvera tiedotti asiasta 6.4.2020.

Tutustu myös FA:n infosivuun koronaepidemian vaikutuksista pankki- ja vakuutuspalveluihin

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat