Koronavirus herättää suomalaisissa runsaasti kysymyksiä. Firmani sukeltaa, miten selviän asuntolainan lyhennyksistä? Voinko saada koronaviruksen kaupan maksupäätteestä? Olemme koonneet tälle päivittyvälle sivulle vastauksia kysymyksiin, joita koronavirus herättää pankki-, vakuutus-, maksamis- ja työeläkeasioista. Useimmiten ensimmäinen askel on olla yhteydessä omaan pankkiin tai vakuutusyhtiöön.

Milloin asuntolainalle voi saada lyhennysvapaata?

Kiivaimpana korona-aikana pankit myönsivät lyhennysvapaita asuntolainoihin kotitalouksille, joiden taloudenhoito oli vaikeutunut koronaviruksen vuoksi. Lyhennysvapaata on useimmiten saanut 6–12 kuukaudeksi. Vapaan aikana asiakas maksaa ainoastaan lainan koron. Pankit käsittelevät itsenäisesti lyhennysvapaan myöntämisen, ja se pääsääntöisesti edellyttää muun muassa, että asiakas on hoitanut laina-asioitaan hyvin. Lyhennysvapaa-asioissa kannattaa olla yhteydessä omaan pankkiin.

Lue lisää: Pankit tarjoavat lyhennysvapaita – jo 238 000 kotitaloutta ja 32 000 yritystä tarttunut mahdollisuuteen

Onko mahdollista hakea lyhennysvapaata kulutus- tai korttiluottoon?

Vakuudellisiin kulutusluottoihin on mahdollista hakea lyhennysvapaata. Useissa korttiluotoissa ja käyttölainoissa on usein mahdollisuus kahteen maksuvapaaseen kuukauteen. Asiakkaalla voi myös olla mahdollisuus pienentää kulutusluoton kuukausittaista maksuerää verkkopankin kautta haettuna. Kukin pankki päättää itse lyhennysvapaiden ehdoista ja toteutustavasta.

Onko mahdollista lykätä opintolainan takaisinmaksua?

Opintolainan takaisinmaksuun on mahdollista hakea lykkäystä. Jos olet jo päättänyt opintosi ja maksat pankille opintolainasi korkoja, tutustu korkoavustuksen sääntöihin. Kela voi maksaa opintolainasi korot, jos olet pienituloinen.

Miten yritysasiakkaiden lainojen lyhennysvapaaseen suhtaudutaan?

Pankit tarjoavat yritysasiakkaille neuvoja ja erilaisia keinoja rahoitustarpeiden täyttämiseen, kuten muutoksia maksuohjelmiin, luotollisten tilien limiitteihin ja esimerkiksi väliaikaista lyhennysvapaata lainaan. Keskeinen rahoituselementti on myös valtion tarjoama tuki eli Finnveran takaamat pankkilainat. Lue lisää Finnveran sivuilta.

Miten kannattaa hoitaa maksuasiat?

Koronatilanteessa kannattaa suosia lähimaksua. Virukset leviävät helposti maksupäätteen näppäimien välityksellä käteisestä puhumattakaan. Käteistä käsitellessä suositellaan hansikkaita. Vielä hygieenisempi vaihtoehto on mobiilimaksu: silloin tunnusluku annetaan tarvittaessa älypuhelimeen tai tablettiin eikä maksupäätteeseen tarvitse koskea lainkaan. Mobiilimaksuilla voi siten maksaa suuriakin kertasummia maksupäätteeseen koskematta.

Lähimaksamisen kertamaksun yläraja on tällä hetkellä 50 euroa, mikä on suurin mahdollinen summa, jonka eurooppalainen pankkivalvoja hyväksyy. Rajan nosto vaatisi ensin eurooppalaisen pankkivalvojan päätöksen ja sen jälkeen usean toimijan yhteispeliä.

Tarvitsen asiakaspalvelua, miten toimin?

On suositeltavaa hoitaa pankkiasiat mahdollisuuksien mukaan kotoa, jotta koronavirus ei leviäisi muihin asiakkaisiin tai pankin henkilökuntaan. Moni pankki palvelee asiakkaitaan konttorissa vain ajanvarauksella. Flunssaoireisena konttoriin ei missään tapauksessa tule mennä

Pankit pyytävät ihmisiä varmistamaan, että heidän erityisesti iäkkäät läheisensä pystyvät hoitamaan maksunsa ja nostamaan käteistä ilman konttorissa käyntiä. Pankit myös tarjoavat erityistä apua ja neuvontaa tukea tarvitseville.

Moni periaatteessa ihmiskontaktia vaativan asian hoituu helposti ja turvallisesti ilman konttorissa käyntiä. Ennen konttoriin lähtöä kannattaa selvittää pankin verkkosivuilta tai soittamalla, voisiko asian hoitaa myös sähköisesti. Monet pankit ovat lisänneet väkeä puhelin- ja chat-asiakaspalveluihinsa. Väenlisäyksestä huolimatta pankit toivovat asiakkailta kärsivällisyyttä, sillä palvelukanavat saattavat ruuhkautua.

Lue lisää: Hoidetaan pankkiasiat kotoa – vältetään koronan takia konttoreissa käyntiä!

Miten voin tukea taloutta?

Välttämättömät toimet koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi ovat heikentäneet yksityistä kulutuskysyntää. Tuotteiden ja palveluiden ostamisen loppuminen voi tehdä tyhjäksi kaikki valtion ja sen laitosten, keskuspankin sekä pankkien toimet.

Koronakriisi nostaa ilmoille uhkakuvan, jossa ihmiset lykkäävät kaikkia hankintojaan tulevaisuuteen. Hankintoja pitäisi kuitenkin tehdä mahdollisimman normaalisti. Tämä vähentäisi pankkien ja valtion tulevia luottotappioita. Valtaosa yrityksistä pysyisi todennäköisemmin hengissä ja toiminnassa omin avuin.

Lue lisää: Koronankin aikana voi kuluttaa – tietyin rajoituksin

Vakuutukset

Sairastumisia ja mahdollisia kuolemantapauksia korvataan vakuutusehtojen mukaan matkustajavakuutuksista, henki- ja sairauskuluvakuutuksista sekä työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta. Pandemiarajoituksia ei yleensä ole.

Vapaaehtoisissa vakuutuksissa on paljon yhtiökohtaisia eroja. Epäselvissä tilanteissa oma vakuutusturva kannattaa tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä. Vakuutusasioissa kuluttajia neuvoo myös Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE.

Mitä jos yrityistoimintani häiriytyy tai keskeytyy pandemian takia

Vain erittäin pieni osa vakuutuksista voi rajoitetusti korvata toiminnan keskeytymistä tilanteessa, jossa poikkeusoloissa annetulla lailla suljetaan kokonaan ravintola- ja kahvilatoiminta Suomessa. Vakuutukset on rakennettu normaalioloihin eikä niillä voida kattaa kaikkea liiketoimintaa.

Asian askarruttaessa kannattaa tutkia oman vakuutuksen ehdot tarkkaan.

Epidemiavakuutukset on suunniteltu yksittäisiin tautitapauksiin, ei laajamittaisiin katastrofeihin, jolloin liiketoiminta laaja-alaisesti ja pitkäkestoisesti keskeytyy tai sitä rajoitetaan. Koronaepidemian taltuttamiseen tarvittavat rajoittamistoimet yllättivät kaikki. Vakuutusyhtiöt korvaavat vahinkoja ehtojen mukaisesti mutta näin laaja-alaiset riskit eivät ole olleet mielessä vapaaehtoisia vakuutuksia suunniteltaessa.

Lue lisää: Keskeytysvakuutus korvaa harvoin koronasulkemisia

Myös Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Finnvera voi auttaa koronaviruksen aiheuttamissa rahoituksen järjestelytarpeissa. Finnverasta voi kysyä  pk-yritysrahoitusta auttamaan yrityksen kriisin yli.

Mitä jos sairastun ulkomailla?

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkasairauden tai matkatapaturman aiheuttamia hoitokuluja ja vakavissa tapauksissa myös kotiinkuljetus. Lisäksi maksetaan korvausta matkan peruuntuessa tai matkan keskeytyessä. Korvattavat tapahtumat on lueteltu vakuutusehdoissa.

Miten korona vaikuttaa vapaaehtoisiin vakuutuksiini?

Vapaaehtoisissa vakuutuksissa, kuten lapsivakuutuksissa vakuutusturvan kattavuudesta ja hinnoittelusta päättää kukin yhtiö itsenäisesti. Kannattaa siis olla yhteydessä omaan vakuutusyhtiöönsä.Miten työeläkkeelleni käy?

Työeläkkeiden myöntäminen ja maksaminen sujuu normaalisti koronavirustilanteesta huolimatta. Työeläkevakuuttajat ovat velvoitettuja jatkamaan toimintaansa kaikissa tilanteissa, myös poikkeusolojen aikana.

Työeläkevakuuttajat Tela ylläpitää sivuillaan tietopakettia koronaviruksen vaikutuksista työeläkejärjestelmään.

Miten yritykseni selviää työeläkemaksuista?

Työnantajan työeläkemaksuja on alennettu väliaikaisesti 2,6 prosenttiyksiköllä. Maksunalennus on voimassa toukokuun alusta vuoden 2020 loppuun. Alennus kohdistuu työnantajan osuuteen maksusta, eikä alennuksella ole vaikutusta työntekijän työeläkevakuutusmaksuun.

Lisäksi maaliskuun lopulla työnantajille annettiin mahdollisuus hakea kolmen kuukauden lykkäystä työeläkemaksuihin.

Eläkeyhtiöiden myöntämät vuokrahelpotukset

Kaikki suomalaiset työeläkeyhtiöt keskeyttivät vuokran perimisen ravintola-alan yrityksiltä kahden kuukauden ajaksi keväällä kriisin pahimpana aikana. Myös muiden alojen yrittäjille annettiin mahdollisuus neuvotella vuokrahelpotuksista yhtiön kanssa. Lisätietoa löytyy kunkin eläkeyhtiön verkkosivuilta.