Pankkeja koskevat viranomaispäätökset on perusteltava ymmärrettävästi, jyrähtää EU-tuomioistuin

Kuva: Shutterstock.com

EU-tuomioistuin on kumonnut saksalaispankeille määrätyn vakausmaksupäätöksen. EU:n yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB) päätti vuonna 2017 vakausmaksujen suuruudesta noin 3500 luottolaitokselle, joiden joukossa olleet kolme saksalaispankkia valittivat päätöksestä tuomioistuimeen. Tuomioistuin kumosi päätöksen, koska puutteellisista perusteluista ei käynyt ilmi, miksi maksun suuruus oli mitä oli.

EU-tuomioistuimen päätös korostaa sitä, että viranomaisen päätökset on perusteltava selkeästi ja yksiselitteisesti niin, että päätöksestä ilmenevät sen syyt. Päätöksen kohteena olevan pankin on tarvittaessa pystyttävä määrittelemään ja laskemaan itse päätöksen lopputulos ja tarvittaessa hakemaan siihen muutosta oikeusteitse. Tuomioistuimen mukaan annettavien tietojen tulee olla siinä mielessä täsmälliset ja tyhjentävät, että pankki voisi suorittaa sellaisen tarkastelun.

”Ei riitä, että viranomainen täyttää perusteluvelvollisuutensa vain muodollisesti. Asia täytyy myös tosiasiallisesti perustella, eli perustelujen sisällölle on selvät vaatimukset”, sanoo Finanssiala ry:n (FA) johtava lakimies Olli Salmi.

EU-tuomioistuin paitsi kumosi SRB:n päätöksen myös julisti vakausmaksuja koskevan delegoidun asetuksen osittain laittomaksi. Käytännössä sitä on siis muutettava, jotta vakausmaksut voidaan jatkossa määrätä siten, että perusteluvelvollisuutta ei laiminlyödä ja että päätöksen kohteella on oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan.

Päätös alleviivaa viranomaispäätösten kohteina olevien pankkien oikeutta saada selkeät perustelut niille kohdistetuille velvoitteille. Vakausmaksujen maksaminen heikentää pankkien kannattavuutta ja sitä kautta niiden kykyä rahoittaa omia asiakkaitaan.

”EU-tuomioistuimen päätös on huomioitava laajemmin kuin vakausmaksuissa. Sillä on merkittävä ennakkovaikutus myös muuhun viranomaistoimintaan. Viranomaispäätöksissä harkintavalta ei voi olla rajoittamaton, vaan esimerkiksi vakausmaksun korottamiselle tai muille euromääräiseksi muutettavissa oleville vaateille on oltava todellinen laskettu ja perusteltu tarve”, Salmi teroittaa.

Tuomioistuimen päätös (lehdistötiedote)