Pankki- ja rahoitusala nuorten top 10:ssä – Finanssialalla tarjolla yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä

Pankki- ja rahoitusala on yläkoululaisten keskuudessa seitsemänneksi vetovoimaisin toimiala tulevaisuuden työpaikaksi. Suosio on poikien ja nuorten miesten keskuudessa tyttöjä ja naisia suurempaa – yläkouluikäiset pojat rankkaavat alan peräti neljänneksi, tytöillä ala ei mahdu kymmenen kärkeen. Tiedot selviävät Talous ja nuoret TAT:n tuoreesta Nuorten tulevaisuusraportista.

​Kaikista suosituimmaksi toimialaksi yläkoululaisten työskentelyhalukkuutta kysyttäessä kohosi terveydenhoitoala, toiseksi suosituin oli matkailu- ja ravintola-ala ja kolmanneksi kulttuuri- ja viihdeala.

Tutkimuksessa selvitettiin niitä tekijöitä, joita nuoret pitävät tärkeinä omaa alaansa valitessaan. Neljä tärkeintä tekijää olivat:

  • Kiinnostavat työtehtävät
  • Hyvä palkkaus
  • Mahdollisuus tehdä asioita, jotka kokee tärkeäksi
  • Alan hyvä työskentelyilmapiiri

Finanssiala pystyy vastaamaan nuorten jokaiseen vaatimukseen

Finanssiala ry:n kehitysjohtaja Katja Repo on tutkimustuloksiin tyytyväinen: ”Neljän kärkeä katsoessa voi iloisena todeta, että finanssiala pystyy vastaamaan kaikkiin nuorille tärkeimpiin vaatimuksiin.”

”Säästämiseen ja sijoittamiseen sekä omaan talouteen liittyvät asiat ovat tutkitusti nuoria kiinnostavia asioita – on ilmiselvää, että finanssialalla on tarjolla runsaasti juuri tähän aihepiiriin liittyviä työtehtäviä. Ala on todella monipuolinen – digitalisoituvat finanssiala tarvitsee paitsi tietojärjestelmäosaajia, myös asiakaspalvelun luotettavia ja rautaisia ammattilaisiaja kaikkea siltä väliltä”, Repo aloittaa listauksen.

”Alalla on mahdollisuus edetä pitkälle ja ansaita hyvin tehtävien vaativuuden kasvaessa. Myös oman työnantajakuvatutkimuksemme mukaan nuoret kokevat, että finanssialalla on hyvä palkkaus ja mielenkiintoisia työtehtäviä.”

Katja Revon näkemyksen mukaan nuoret tarvitsevat ennen kaikkea tietoa eri toimialoista ja niillä tehtävästä työstä. Finanssialan kohdalla harva nuori tulee ajatelleeksi, kuinka yhteiskunnallisesti elintärkeitä palveluja finanssitoimijat tarjoavat: ”Finanssitoimijat esimerkiksi pyörittävät maksujärjestelmiä. Jokainen voi kuvitella, mitä tapahtuisi, jos maksujärjestelmät olisivat vaikka päivänkin toimimatta eikä raha liikkuisi minnekään. Yhteiskunnan vakaus olisi nopeasti vaakalaudalla”, Repo sanoo.

”Finanssiala mahdollistaa tavallisten ihmisten säästämisen ja vaurastumisen sekä unelmien toteuttamisen. Harva pystyy ostamaan omaa asuntoa ilman lainaa. Vakuutukset taas ovat hyvinvointiyhteiskunnan kulmakivi. Ilman niitä erilaiset vastoinkäymiset löisivät tavalliset ihmiset taloudellisesti kanveesiin jopa loppuiäksi”, Repo havainnollistaa.

Alalla yli kymmenvuotisia työuria

Neljänneksi tärkeimmästä tekijästä, eli hyvästä työskentelyilmapiiristä Revolla on konkreettinen osoitus. ”Selvitystemme mukaan finanssialalla tehdään keskimäärin yli kymmenen vuoden mittaisia työuria – se on hyvä indikaattori siitä, että alalla myös viihdytään.”

Nuorten kannalta on olennaista, että eri aloista saa runsaasti tietoa ja tarjolla on työelämäkosketuksia. Korona ohensi työelämäkosketusten lukumäärää monen nuoren kohdalla. Finanssialalla kesätöitä ei kuitenkaan koronan vuoksi peruttu. Moni kesätyöntekijä teki töitään etänä vakituisen väen tavoin.

Tutustu Talous ja nuoret TAT:n julkaisemaan Nuorten tulevaisuusraporttiin