Pankki on hyvä säilytyspaikka arvopapereille

Osakkeitaan Euroclear Finlandin Arvopaperikeskuksessa säilyttävien täytyy helmikuun loppuun mennessä löytää uusi sijoituspaikka arvopapereilleen. Yksi vaihtoehto on siirtää arvopaperit omaan pankkiin. Arvopaperikeskus Euroclearin muut palvelut, kuten arvo-osuusrekisteri ja arvopapereiden liikkeellelasku, pysyvät ennallaan.

Jos tiliä ei ole siirretty helmikuun loppuun mennessä, Arvopaperikeskus myy tilillä olevat arvo-osuudet, kuten osakkeet, ilmoitettavan määräajan jälkeen. Myynnistä aiheutuvat kulut ja muut mahdollisesti erääntyneet saatavat vähennetään myyntihinnasta ja erotus maksetaan pankkitilille.

Palveluntarjoajan vaihto tapahtuu helpoiten ottamalla yhteyttä valitsemaansa säilyttäjään ja pyytämällä tekemään niin sanottu kokotilinsiirto. Siirto onnistuu esimerkiksi verkkopankissa tai käymällä pankin konttorissa. Siirtoa varten tarvitsee arvo-osuutilin numeron, joka on mallia APKExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx123. Jos arvo-osuutilin numero on unohtunut, sen saa vain Suomen arvopaperikeskuksesta. Muut toimijat eivät näe numeroa mistään.

Arvopaperikeskus lähettää kirjeen asiakkaille, joiden tulee ryhtyä toimiin. Kirje on hyvä ottaa mukaan pankkiin, sillä siitä selviää esimerkiksi siirrettävän arvo-osuustilin numero ja tilinomistaja.

Lisätietoja antaa Euroclear Finland.