Pankki pitää asiakkaidensa tiedot turvassa – FA päivitti pankkisalaisuusohjeet

Pankkitoiminta edellyttää asiakkaiden luottamusta, että taloudelliset ja yksityiset asiat pysyvät salassa.

Pankin työntekijä ei saa kertoa ulkopuolisille asiakkaiden tietoja.

Pankkisalaisuus suojaa sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä ja yhteisöjä.

Pankkisalaisuusvelvoitteet perustuvat muun muassa luottolaitoslakiin.

Pankin hallussa olevat asiakasta koskevat tiedot ovat lakiin perustuvan pankkisalaisuuden alaisia. Pankki antaa asiakasta koskevia tietoja muille kuin asiakkaalle itselleen vain asiakkaan suostumuksella tai lain mukaan tiedonsaantiin oikeutetuille. Pankin henkilöstö ja muut pankin lukuun toimivat käsittelevät asiakastietoja vain työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Asiakkaiden on voitava luottaa, että pankki pitää heidän taloudelliset ja yksityiset asiansa salassa. Pankkisalaisuus suojaa paitsi yksityishenkilöitä myös yrityksiä ja muita yhteisöjä.

Pankkisalaisuusohjeisiin on koottu toimialan näkemys pankkisalaisuuden tarkemmasta sisällöstä ja soveltamisesta eri tilanteissa. Aiemmat pankkisalaisuusohjeet olivat vuodelta 2009. Päivityksen ohjenuorana oli vanhan ohjeen sisältöjen ja perusrakenteen säilyttäminen. Ohje kaipasi päivitystä erityisesti uuden lainsäädännön takia, joista tärkeimpiä ovat EU:n tietosuoja-asetus GDPR ja toinen maksupalveludirektiivi PSD2.

”Pankkien toimintaympäristö on muuttunut myös kansainvälistymisen ja digitalisaation myötä. Päivityksen yhtenä tavoitteena oli, että ohjeita voi soveltaa myös tulevaisuudessa”, sanoo Finanssiala ry:n johtava lakimies Kirsi Suopelto.

Pankkisalaisuus käsittää kaikki asiakkaan taloudellista asemaa tai henkilökohtaisia oloja koskevat tiedot, kuten tiedot perhesuhteista ja esimerkiksi luottoa haettaessa saadut tiedot asiakkaan tekemistä kannattavuuslaskelmista, liikesopimuksista, liiketoiminnan järjestelyistä ja uusista tuotteista.

Ohjeistusta päivittäneessä ryhmässä oli edustus kahdeksasta pankista.