Pankkiala kiinnostaa urasuuntautuneita – vakuutusalalle houkuttelee hyvät esimiehet

Tuoreen tutkimuksen mukaan vakuutusala pärjää hyvin alojen välisessä työssäjaksamisvertailussa. Tulevaisuudessa alalla on tarjolla kiinnostavia työpaikkoja niille, jotka ovat valmiita kehittämään alaa uuteen suuntaan eivätkä pelkää muutosta.

Finanssialalla välitetään työntekijöiden hyvinvoinnista. Tuoreessa T-Median tekemässä työnantajakuvatutkimuksessa vastaajien mielestä vakuutusalalla oli kaikista tutkituista 34 toimialasta toiseksi parasta esimiestyötä. Vakuutusalan edelle kiilasi vain liikkeenjohdon konsultointi. Hyvä esimiestyö on tutkimuksen mukaan yhteydessä työssä jaksamiseen. Parhaimmat arviot esimiestyöstä saaneet toimialat löytyivät lähes järjestään myös parhaimman työssä jaksamisen listalta. Vakuutusalalla työssä jaksaminen oli niin ikään toiseksi parasta, kun maa- ja metsätalousalalla työssä koettiin jaksettavan kaikista parhaiten. Finanssialalla panostetaan myös jatkossa työntekijöiden hyvinvointiin. Sitä varten työnantajien ja työntekijöiden liitot ovat käynnistäneet Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen. Sen tarkoituksena on rakentaa alasta hyvinvoiva toimiala siten, että se on samaan aikaan omistajilleen tuottava ja markkinoilla kilpailukykyinen ja alan työntekijät voivat työssään hyvin.

Tulevaisuudessa tarvitaan kehityshaluisia työntekijöitä

Finanssialan tulevaisuuden työntekijöiden on hallittava laajasti erilaisia taitoja asiakaspalvelusta syvään asiaosaamiseen ja alati muuttuvaan teknologiaan. Hallittavan informaation määrä lisääntyy. 

”Ala tarvitsee sellaisia työntekijöitä, jotka ovat valmiita kehittämään sitä edelleen”, sanoo Finanssialan Keskusliiton tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen. ”Asiakkaat kaipaavat monipuolisia finanssialan palveluja ajasta ja paikasta riippumatta – ja erilaisissa palvelukanavissa. Muutokset tuovat myös mahdollisuuksia kehittää uutta!” 

Alalta on lähivuosina jäämässä runsaasti työntekijöitä eläkkeelle. Työntekijöiden ikäprofiili muistuttaa kaksikyttyräistä kamelia, sillä 90-luvun lamavuosina finanssialalle ei juuri palkattu uusia työntekijöitä. Ikääntyvien työntekijöiden siirtyessä lähivuosien aikana eläkkeelle alalle tarvitaan uusia työntekijöitä.