Pankkiasioista poiki vain vähän riitatapauksia

FINE Vakuutus ja rahoitusneuvonnassa päätettiin viime vuonna 150 pankkiasiointiin liittyvää riitatapausta. Luku on sangen pieni suhteutettuna pankkiasioinnin määrään.

Pankkiasioihin liittyviä neuvontayhteydenottoja FINEen tuli yli viime vuonna 1 500 kappaletta. Kysymykset liittyivät useimmiten korttien oikeudettomaan käyttöön. Myös tilausansat, joissa asiakas koki tulleensa harhautetuksi sekä asuntolainoihin liittyvät korko- ja muut sopimusehtojen muutokset, lainan hoito ja vakuudet poikivat yhteydenottoja.

Kaikkiaan FINEen oltiin viime vuonna yhteydessä lähes 8 000 kertaa. 74 prosenttia yhteydenotoista liittyi vakuutuksiin, 21 prosenttia pankkeihin ja 4 prosenttia arvopaperiasioihin.

FINE on tuomioistuimen kaltaisesti toimiva vaihtoehtoinen riidanratkaisija, joka neuvoo asiakkaita vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa ja valitusasioissa. Asiakaspalvelu on maksutonta.