Pankkibarometri 2/2012: Pankinjohtajien arviot luotonkysynnästä parantuneet hieman

Finanssialan Keskusliiton uuden Pankkibarometrin mukaan pankinjohtajat arvioivat yritysten ja kotitalouksien
luotonkysynnän olevan vähitellen toipumassa. Luotonkysynnän odotetaan olevan kuitenkin lähikuukausina edelleen hieman vuodentakaista laimeampaa. 
Kotitalouksien ennakoidaan lisäävän asuntojen peruskorjaus- ja remonttilainojen kysyntää. Yritysten puolestaan odotetaan nostavan aiempaa enemmän luottoa etenkin käyttöpääoman hankintaa ja rahoituksen uudelleenjärjestelyjä varten.

​Euroopan velkakriisin kärjistyminen ja epävarmuuden kasvu ovat kääntäneet talletusten suosion uudelleen kasvuun niin kotitalouksien kuin yritystenkin keskuudessa. Barometrikysely tehtiin touko-kesäkuun vaihteessa.

Kotitaloudet suosivat jälleen talletuksia

Vaikka pankinjohtajat arvioivat kotitalouksien luotonkysynnän jääneen vuoden 2012 toisella neljänneksellä hieman vuodentakaista laimeammaksi, kokonaisuudessaan luotonkysynnän odotetaan kehittyvän parempaan suuntaan, kuin mitä edellisessä barometrikyselyssä arvioitiin. Asuntoluottojen kysynnän ennakoidaan kuitenkin pysyvän melko laimeana. Sen sijaan asunnon remontointiin ja peruskorjaukseen otettavien lainojen kysynnän odotetaan vilkastuvan kesän ja alkusyksyn aikana.

– Kotitaloudet ovat kaksijakoisessa tilanteessa: yhtäältä matala korkotaso tukee luotonkysyntää, mutta toisaalta talouden yleinen epävarmuus voi hillitä luotonottohaluja, toteaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakekurssien voimakas nousu näkyi alkuvuoden aikana osakkeiden ja osakerahastojen suosion kasvuna kotitalouksien keskuudessa. Kevään mittaan tilanne kuitenkin muuttui, kun euroalueen velkakriisi vaikeutui. Pankinjohtajien arvioiden mukaan talletusten suosio on nyt uudelleen lisääntymässä. Lisäksi kotitaloudet ovat sijoituskohteena kiinnostuneet mm. indeksilainoista.

Yritysten luotonkysyntä elpynyt

Myös yritysten luotonkysyntä arvioidaan vilkkaammaksi kuin edellisessä barometrikyselyssä. Kysynnän nähdään olevan kuitenkin yhä vuodentakaista laimeampaa. Luotonkysynnän odotetaan kohdistuvan etenkin käyttöpääomatarpeiden kattamiseen ja rahoituksen uudelleenjärjestelyihin. Investointeja samoin kuin yrityskauppoja ja -järjestelyjä varten otettavien pankkiluottojen kysynnän odotetaan sitä vastoin pysyvän aiempaa laimeampana.

Samoin kuin kotitalouksien kohdalla, pankinjohtajat odottavat talletusten olevan kasvattamassa suosiotaan myös yritysten keskuudessa. Samaan aikaan osakkeiden ja osakerahastojen suosion arvioidaan olevan laskusuunnassa.

Lisätietoja:
Analyytikko Elina Salminen puh. 020 793 4258
Viestintäpäällikkö Kristiina Siikala puh. 020 793 4273