Pankkibarometri 3/2012: Pankinjohtajat arvioivat luotonkysynnän heikentyvän

Finanssialan Keskusliiton Pankkibarometrin mukaan pankinjohtajat arvioivat yritysten ja kotitalouksien luotonkysynnän heikentyneen vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Kysynnän myös odotetaan jatkuvan laimeana loppuvuoden ajan. Euroopan velkakriisin pitkittyminen ja Suomen talouden synkentyneet näkymät vaikuttavat niin kuluttajien luottamukseen kuin yritysten investointipäätöksiin negatiivisesti.  Barometrikysely toteutettiin elo-syyskuun vaihteessa.

​Kotitalouksien luotonkysynnän arvioidaan olleen kuluvalla vuosineljänneksellä heikompaa kuin vuosi sitten, ja sen myös odotetaan jatkuvan laimeana loppuvuonna. Luotonkysyntään vaikuttavien tekijöiden osalta tilanne on hyvin kaksijakoinen: toisaalta historiallisen alhainen korkotaso ja negatiiviset reaalikorot tekevät luotonotosta edullista, mutta toisaalta talouden epävarmuus hillitsee luotonkysyntää.

”Sama näkyy myös kuluttajakyselyissä: vaikka kotitalouksien talousluottamus heikkenikin selvästi kesän aikana, koettiin ajankohdan otollisuus lainanottoon kuitenkin hieman aiempaa edullisemmaksi”, toteaa analyytikko Elina Salminen Finanssialan Keskusliitosta.

Poikkeuksellisen alhainen korkotaso on hieman vähentänyt talletusten suosiota kotitalouksien keskuudessa, ja on saanut kotitaloudet etsimään tuottoja myös muista sijoituskohteista. Pörssikurssien elpyminen kesän aikana on lisännyt etenkin osakkeiden ja osakerahastojen suosiota sijoituskohteena kotitalouksien keskuudessa. Myös indeksilainat ja korkosijoitukset kiinnostavat kotitalouksia.

Myös yritysten luotonkysynnän arvioidaan olleen kuluvalla neljänneksellä heikompaa kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Kysynnän nähdään pysyvän laimeahkona vuoden loppuun. Luotonkysynnän odotetaan kohdistuvan etenkin käyttöpääomatarpeiden kattamiseen ja rahoituksen uudelleenjärjestelyihin. Investointeja samoin kuin yrityskauppoja ja -järjestelyjä varten otettavien pankkiluottojen kysynnän odotetaan sitä vastoin pysyvän edelleen vaimeana.

Elina Salmisen mukaan heikentyneistä näkymistä huolimatta yritysluottokannan kasvu on Suomessa kansainvälisesti vertailtuna paljon nopeampaa kuin useissa muissa euroalueen maissa. Rahoitusta on saatavilla edullisesti ja sitä myös käytetään, vaikka talouden epävarmuus hillitsee yritysten investointihaluja.

Lisätietoja:

Analyytikko Elina Salminen, puh: 020 793 42

Viestintäpäällikkö Kristiina Siikala, puh: 020 793 4273